Genoptræning

Træningen

Første gang du kommer til træning, møder du den eller de fysio- og ergoterapeuter, du skal samarbejde med under din genoptræning. Sammen aftaler I, hvordan din træning skal tilrettelægges, og hvad den skal indeholde.

Genoptræningsforløb

Alle genoptræningsforløb tilrettelægges med udgangspunkt i netop dit behov for træning og kan foregå som selvtræning, holdtræning eller individuel træning. Nogen former for genoptræning foregår bedst hjemme hos dig selv. Andre former foregår bedst hos Sundhed og træning. Ofte skal der lidt af hvert til for at få det bedste resultat. Mens du er i et genoptræningsforløb, skal du altid afsætte tid til også at træne derhjemme.

Hvad er formålet?

Formålet med genoptræning er, at du får et målrettet genoptræningsforløb rettet mod at du opnår samme funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne – så du derved bevarer eller forbedrer din selvhjulpenhed, ved at lære at bruge dine ressourcer på bedst mulig måde.

Hvor meget genoptræning kan jeg få?

Genoptræning er tidsbegrænset. Træningsvarigheden og træningen tilrettelægges af terapeuterne ud fra en individuel faglig vurdering. Du og din terapeut sætter mål for træningen, og terapeuten vurderer derefter hvilke træningsmetoder, der er bedst egnede. Målene tager udgangspunkt i din hverdag, og der vil undervejs i træningsforløbet blive fulgt op på udviklingen med test og undersøgelser.

Hvilke forventninger er der til mig?

Træningsafdelingen forventer, at du samarbejder og er motiveret for at deltage i træningen. Desuden har vi en forventning om, at du møder til alle de aftalte træningstider, da der vil være begrænset effekt af genoptræningen ved for mange afbud. 

Har du kørsel til træningen forventes det, ved afbud, at du ringer senest dagen før.

Sidst opdateret 04. juli 2016