Genoptræning efter indlæggelse (§140)

Du har mulighed for at få genoptræning, hvis du har været behandlet eller indlagt på et hospital, og hospitalslægen vurderer, at du har behov for træning for at genopnå dine tidligere færdigheder.

Hvis lægerne på hospitalet vurderer, at du efter indlæggelse eller behandling, har brug for genoptræning og de vurderer, du ikke selv kan varetage din genoptræning efter udskrivelse, vil de sende en genoptræningsplan til kommunen. Du vil blive kontaktet pr telefon eller via din eboks indenfor 4 dage med en indkaldelsesdato og tidspunkt som er senest 7 dage efter din udskrivelse.

Der er mange forskellige slags skader eller sygdomme, som kræver genoptræning. Din genoptræning vil derfor være tilpasset din diagnose. Træningen kan både foregå som holdtræning eller individuelle forløb, alt efter din genoptræningsplan.

Se kvalitetsstandard for genoptræning med genoptræningsplan fra sygehuset 

Sidst opdateret 04. marts 2021