Genoptræning efter sygdom (§ 86)

Du kan få hjælp til træning, hvis du har svært ved at klare daglige gøremål på grund af sygdom eller svækkelse uden forudgående sygehusindlæggelse.

Hvis du har et funktionstab efter sygdom, og har svært ved at klare dagligdagen kan du få hjælp til træning. Det er din egen læge, hjemmeplejen, dine pårørende eller dig selv som kan henvise dig til genoptræning.  

Efter at du er blevet henvist, er det terapeuterne i Sundhed og Træning, der vurderer dit behov for genoptræning eller vedligeholdende træning. 

Der er mange forskellige slags skader eller sygdomme, som kræver genoptræning. Din genoptræning vil derfor være tilpasset din diagnose. Træningen kan både foregå som holdtræning eller individuelle forløb, alt efter din situation. 

Det er Sundhed og Træning fysio- og ergoterapeuter som står for din træning.

Se kvalitetsstandard for genoptræning

Sidst opdateret 29. juni 2017