Genoptræning efter sygdom (§ 86)

Du kan få hjælp til træning, hvis du har svært ved at klare daglige gøremål på grund af sygdom eller svækkelse uden forudgående sygehusindlæggelse.

Målgruppen for kommunal genoptræning er typisk den ældre borger, der efter sygdom, som ikke er behandlet i sygehusregi, er midlertidigt svækket. Eksempelvis kan det være en borger som har været sengeliggende grundet influenza eller lungebetændelse og nu har fået nedsat funktionsniveau.

Genoptræningen gives i de tilfælde hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op igen. Egen indsats kan eksempelvis være at lave øvelser og gå ture derhjemme, deltage på holdtræning i foreningsregi og aktivcenter.

At have kørselsudfordringer til og fra træning i forenings – eller privat regi, eller have økonomiske udfordringer giver ikke adgang til kommunal træning.

Det er din egen læge, hjemmepleje, dine pårørende eller dig selv som kan anmode om genoptræning. Derefter vil Sundhed og Træning vurderer din ansøgning.

Der er mange forskellige slags skader eller sygdomme, som kræver genoptræning. Din genoptræning vil derfor være tilpasset din diagnose. Træningen kan både foregå som holdtræning eller individuelle forløb, alt efter din situation. 

Det er Sundhed og Træning fysio- og ergoterapeuter som står for din træning.

Se kvalitetsstandard for genoptræning

Sidst opdateret 04. marts 2021