Kørsel

Der ydes kørsel til genoptræning, såfremt du ikke er i stand til selv at komme til centret, ikke har en pårørende der kan køre eller ikke kan tage anden transport.

Der er egenbetaling på 20,00 kr. på enkelt tur.
Borgere som har en genoptræningsplan fra sygehuset betaler ikke for kørsel.

Sidst opdateret 18. oktober 2018