Kørsel

Der ydes kørsel til genoptræning (§§ 140 og 86), såfremt du ikke er i stand til selv at komme til centret, ikke har en pårørende der kan køre eller ikke kan tage anden transport.

Der er egenbetaling på 21 kr. på enkelt tur. Borgere som har en genoptræningsplan fra sygehuset betaler ikke for kørsel.

Sidst opdateret 04. marts 2021