Online genoptræning

Målgruppe

 • Borgere med individuel genoptræningsplan § 140 
 • Borgere, der henvises i kommunen § 86

Borgere, der har behov for genoptræning efter fald i funktions- og færdighedsniveau og som i samarbejde med terapeut vurderes holdegnet, herunder at være motiveret for træning.

Borger skal kunne betjene computer på lavt brugerniveau og have internet-opkobling. Det foretrækkes at borger selv har computer med kamera og lyd til rådighed. Er dette ikke en mulighed har Træningsafdelingen et begrænset antal skærme til udlån.

Forløb

Formålet er:

 • at borgeren udvikler handlekompetence i forhold til håndtering af sin sygdom
 • at motivere borgeren til at tage ansvar for egen træning
 • at fastholde borgeren i den målrettede træning
 • at borgeren oplever velvære ved fysisk aktivitet og inspireres til mere fysisk aktivitet i fremtiden.

Træningen indeholder følgende:

 • Samtale om borgerens mål samt løbende opfølgning
 • Test/undersøgelse og vurdering af terapeut.
 • Fælles opvarmning og fysisk træning
 • Gennem dialog inspireres borgerne til et aktivt hverdagsliv
 • Ved afslutning af holdforløbet udføres re-test og evaluering af borgerens mål
 • Samtale om betydningen af fysisk aktivitet fremadrettet.

Desuden er der videoer, med henblik på selvtræning, tilgængeligt i den periode borger er tilknyttet holdet.

Sidst opdateret 04. marts 2021