Rusmidler

Rusmiddelcenter Nyborg er Nyborg Kommunes behandlingstilbud til borgere, der ønsker hjælp til at ændre deres vaner omkring alkohol, stoffer og medicin. Alle centrets tilbud er gratis, og du har mulighed for at henvende dig anonymt.

Rusmiddelcenter Nyborg er en del af Socialafdelingen i Nyborg Kommune. Rusmiddelcenter Nyborg varetager ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Ambulant alkoholbehandling henvender sig til borgere fra det fyldte 18. år og ambulant stofmisbrugsbehandling henvender sig til borgere fra det fyldte 15. år.

I Rusmiddelcenter Nyborg er der ansat 5 behandlere, en rusmiddelkonsulent, en sekretær, 2 sygeplejersker, en speciallægekonsulent og en daglig leder.

Rusmiddelcenter Nyborg tilbyder forskellige former for behandlingsformer:

 • Afklarende (anonym) samtale i forhold til forbrug af alkohol, stoffer og medicin
 • Motiverende samtaler
 • Kognitive behandlingsforløb
 • Farmakologisk behandling
 • Familieorienteret behandling
 • Parsamtaler
 • Gruppebehandling
 • Anonym rådgivende samtaler til unge fra 15-25 år
 • Pårørendesamtaler (tilbuddet gælder også for pårørende, hvor den misbrugende ikke er i behandling)

Herudover tilbyder vi også:

 • Undervisning til uddannelsesinstitutioner, forældre og unge samt samarbejdspartnere, private virksomheder m.m.

Ungeprojekt - Spor 25

Projektet henvender sig til unge mellem 15-25 år og foregår fortrinsvis i et gruppeforløb.

Nyborg Kommune skal indenfor 14 dage efter din første henvendelse tilbyde et behandlingsforløb, der passer til din aktuelle situation og behov  - eller tilbyde et afklarende forløb med fokus på at kortlægge dit rusmiddelmønster og din motivation for behandling.

Social behandling af alkohol- og/eller stofmisbrug er underlagt Sundhedslovens § 141 og Servicelovens § 101. Behandlingen er som udgangspunkt ambulant, og du kan derfor opretholde dit normale hverdagsliv, selvom du vælger at modtage behandling. Dog vil en del af behandlingstiderne ligge indenfor normal arbejdstid, hvorfor det kan blive nødvendigt for dig at tage fri fra dit arbejde for at kunne deltage i et behandlingsforløb.

I de tilfælde hvor ambulant behandling ikke kan imødekomme det aktuelle behov for hjælp, kan Nyborg Kommune etablere samarbejde med steder, som tilbyder dag- eller døgnbehandling. Det kan fx være i de situationer, hvor misbrug af rusmidler er et udtryk for en kompleks social- og helbredsmæssig problematik, og hvor længerevarende rehabilitering og opfølgning i samarbejde med den enkelte skønnes nødvendig.

Underretningspligt

Vi informerer altid børn- og ungeafdelingen, når en borger:

 • Har hjemmeboende børn og unge under 18 år
 • Har samvær med børn og unge under 18 år

Som ansat i Rusmiddelcenter Nyborg har vi en skærpet opmærksomhed i henhold til Servicelovens § 153, 153a og 154 på, at hjemmeboende børn og unge under 18 år kan have brug for særlig støtte i forhold til trivsel og udvikling.

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport Rusmiddelcenter Nyborg 19. december 2019 - Alkoholbehandling

Tilsynsrapport Rusmiddelcenter Nyborg 6. januar 2020 - Misbrugsbehandling

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere

Webtilgængelighed

Der kan være dokumenter på denne side, der ikke er webtilgængelige i den grad, som du har brug for.

Har du brug for dokumenterne i en mere tilgængelig version, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail: webmaster@nyborg.dk.

Sidst opdateret 18. februar 2021