Alkoholbehandling

Rusmiddelcenter Nyborg tilbyder alkoholbehandling til borgere, der ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner. Alle tilbud i Rusmiddelcentret er gratis.

Hvem kan henvende sig?

Alle kan henvende sig i Rusmiddelcenter Nyborg. Det gælder uanset om du er:

 • Udfordret af alkohol
 • Pårørende (ægtefælle, partner, barn)
 • Arbejdsgiver, som gerne vil hjælpe din medarbejder
 • Ansat i Nyborg Kommune og søger råd og vejledning til borgere, hvor alkohol fylder meget og er en del af problematikken

Rusmiddelcenter Nyborg tilbyder dig 

Hjælp til ophør, stabilisering eller reduktion af dit forbrug i form af:

 • Individuelle samtaler
 • Familieorienteret behandling
 • Parsamtaler
 • Samtaler til pårørende
 • Gruppebehandling
 • Online behandling
 • Medicinsk behandling

Anonymitet

Du har mulighed for anonym rådgivning og behandling medmindre du har brug for medicinsk behandling.

Underretning

Som ansat i Rusmiddelcenter Nyborg har vi en skærpet underretningspligt og informerer altid Børn og Familie for at få en vurdering af, om børn og unge under 18 år kan have brug for særlig støtte i forhold til trivsel og udvikling.

Tavshedspligt

Dine oplysninger er fortrolige.

Vi har tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke fortæller andre om din henvendelse/behandlingsforløb medmindre du giver samtykke hertil. 

 

Sidst opdateret 03. marts 2021