Alkoholbehandling

Rusmiddelcenter Nyborgs alkoholbehandling er Nyborgs Kommunes behandlingstilbud til de borgere, der ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Alle vores rådgivnings- og behandlingstilbud er gratis. Du har mulighed for at være anonym, hvis du ønsker dette.
Det overordnede mål med alkoholbehandling er, at du bliver i stand til at ændre dit forhold til alkohol til det bedre, så du opnår gevinst både fysisk, psykisk, socialt og familiemæssigt.

Behandlingen foregår altid i et tæt samarbejde med dig og dine pårørende. Udover behandlingen til dig, er der også tilbud til din samlever og dine børn, for at de også kan tackle de problemer, som alkohol kan medføre i familien.

Behandlingen er ambulant, hvilket betyder, at du møder ind til din behandling, og resten af tiden opretholder dit normale hverdagsliv fx i forhold til arbejde. Hyppigheden for hvor ofte du skal møde ind til behandling kan svinge. I starten kan det være nødvendigt at du møder ind en til to gange om ugen, og i andre perioder en gang hver anden uge. Da hovedparten af vores behandlertider er indenfor for almindelig arbejdstid, kan det indimellem blive nødvendigt for dig at tage fri nogle timer for at følge behandlingen.

Vores behandling baserer sig på et struktureret samtaleforløb, evt. kombineret med medicinsk behandling, og kan enten foregå en-til-en, eller som familieorienteret behandling.

Der er to behandlere og en sygeplejerske tilknyttet alkoholområdet. Alle er efteruddannede indenfor alkoholområdet. Derudover er der også tilknyttet en læge på konsulentbasis.

Rådgivningssamtale

Hvis du ikke har udviklet en afhængighed af alkohol, men har et stort forbrug, som du ønsker at ændre, kan vi tilbyde dig samtaler, hvor du får råd og vejledning om, hvordan du bedst kan arbejde med at reducere dit alkoholforbrug.

Abstinensbehandling

Hvis du har et overforbrug af alkohol og nedsætter dit forbrug, eller holder helt op med at drikke, kan du få abstinenser. Abstinenser kan være farlige for dit helbred, og derfor er det vigtigt at behandle abstinenser med medicin.

Du kan henvende dig personligt eller ringe til os i åbningstiden og få en tid til behandling for at afhjælpe dine abstinenser. Når du fremmøder til den aftalte tid, vil en alkoholbehandler tage en samtale med dig om dine symptomer. Du vil få målt dit blodtryk, puls og din promille. Sammen med centrets speciallægekonsulent vil I finde ud af, om du har brug for abstinensmedicin. Når behandlingen er sat i gang, vil alkoholbehandleren opfordre dig til at indgå i et samtaleforløb, hvor målet er at skabe indsigt i dit alkoholmønster.

Kortlægningssamtale

Hvis du beslutter dig for at tage imod behandling via samtaler, skal du igennem en kortlægningssamtale, som varer ca. to timer. Kortlægningen består af et skema, som behandleren udfylder sammen med dig. Undervejs stilles du en række spørgsmål, der handler om din baggrund, din nuværende situation, dit fysiske og psykiske helbred, kriminalitet, familie- og opvækstforhold.

Oplysningerne danner grundlag for at behandleren sammen med dig kan lave en plan for dit behandlingsforløb.

Faseopdelt behandlingsforløb

Langt de fleste som søger behandling hos os, oplever at være afhængige af alkohol. Hvis man har udviklet en afhængighed af alkohol, er vores anbefaling, at man i behandlingsforløbet arbejder med helt at stoppe med at drikke. Dette anbefaler vi, fordi erfaringen er, at det er meget svært at reducere sit forbrug, når først man har udviklet afhængighed.

Behandlingen til dig, som er blevet afhængig af alkohol, vil typisk være faseopdelt. Se modellen nedenfor.

Kombibehandling

Kombibehandling er for dig, der samtidig med et alkoholproblem også har andre store belastninger i dit liv. Nogle har betydelige psykiske, fysiske eller sociale problemer, som kan står i vejen for at indgå i et  behandlingsforløb, hvis ikke der også iværksættes en indsats på andre vigtige områder sideløbende. Her er det muligt at arbejde med alkoholproblemet, hvor det tilpasses dine andre problemer. 

Lovgivningen på alkoholområdet

Behandlingsgaranti

Du har krav på at starte din behandling senest 14 dage efter din første henvendelse til Rusmiddelcenter Nyborg. Du har herefter mulighed for at vælge indskrivning til behandling, enten her i Nyborg eller i en anden kommune.

Notatpligt og aktindsigt

I Rusmiddelcenter Nyborg har vi notatpligt. Vi skriver behandlingsjournal, hver gang du har været til samtale. Du og behandleren kan dermed løbende få et overblik over din behandling.

Du har ret til, og er altid velkommen til at læse, hvad der står i behandlingsjournalen.

Tavshedspligt

Dine oplysninger er fortrolige. Vi har tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke fortæller andre om, at du modtager behandling uden at du har givet dit samtykke til det. Internt i Nyborg Kommune behandler vi også dine oplysninger fortroligt. Er der behov for at videregive oplysninger indenfor Nyborg Kommune, vil du blive informeret.

Underretningspligt

I alkoholbehandlingen har vi skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at hvis vi bliver bekymret for om et barn trives, så har vi pligt til at underrette Børne- og Ungeafdelingen i kommunen. Vi vil altid forud for en underretning, indkalde dig til en samtale, hvor vi fortæller dig om vores bekymring. På den måde vil du altid være orienteret forud for en underretning, og dermed kende indholdet i denne. Vi lægger altid op til at lave underretningen i tæt samarbejde med dig.

Sidst opdateret 30. december 2016