Nyheder og presse

Her kan du læse nyheder omkring vores Sundhedshus.

23. februar 2021: Ideoplægget godkendt i byrådet

Byrådet godkendte 23. februar 2021 ideoplægget til Sundhedshuset. I ideoplægget kan er de overordnede forventninger, tanker og behov i udviklingsprocessen af Sundhedshuset beskrevet. I ideoplægget kan du bl.a. læse om kernefortælling, organisering, procesplan, designprincipper, arbejdet med tilgængelighed og meget mere.

Hele ideoplægget ligger her: Ideoplæg til Sundhedshuset

20. februar 2021: Proces og tidsplan

Der er nu udarbejdet en proces og tidsplan for Sundhedshuset. Den kan du se her. 

1. oktober 2020: Lokalplansproces godkendt

Teknik- og miljøudvalget i Nyborg Kommune godkendte 21. september 2020 proces for igangsætning af lokalplan, kommuneplanstillæg og miljøvurdering for grunden, hvor Sundhedshuset skal bygges. I forbindelse med processen vil der bl.a. blive inviteret til borgermøder om projektet.

Sagen er nu sendt videre til Byrådet, som behandler sagen på Byrådsmødet 6. oktober 2020

Læs mere om igangsætning af lokalplan og miljøvurderingen her

29. september 2020: Stephanie Lose tæt på samarbejdet omkring Sundhedshuset

Der er nu sat navne på de medlemmer fra Region Syddanmark, som skal deltage i den fælles kommunale og regionale politiske styregruppe for Sundhedshuset. Udover regionsrådsformand Stephanie Lose (V), deltager Bo Libergren (V), Anne-Marie Palm-Johansen (O), Annette Blynel (F) og Meho Selman (A).

Fra Nyborg Kommune deltager borgmester Kenneth Muhs (V), udvalgsformænd og -næstformænd for hhv. Sundhed- og forebyggelsesudvalget og Ældreudvalget Jan Reimer Christiansen (V), Rameesh T. Sambanther (S), Carsten Kudsk (O) og Sonja Marie Jensen (S).

Sundhedshuset skal være omdrejningspunkt for en række initiativer og tiltag, som støtter samarbejdet mellem regionens sygehuse, de praktiserende læger og speciallæger samt de kommunale tilbud. 

15. September 2020: Kuben Management er samarbejdspartner om Sundhedshus

Nyborg Kommune og Kuben Management har efter større udbudsproces indgået kontrakt om bygherrerådgivning til Sundhedshusprojektet. Kuben Management vil løse opgaven sammen med et team bestående af PLH Arkitekter, MOE Rådgiverende Ingeniører og Folmer Studio.

Kuben Management-teamet har stor erfaring med projekter på sundhedsområdet og lægger stor vægt på inddragelse og involvering af de kommende sundhedsaktører i Sundhedshuset.

Læs mere om kuben her

28. april 2020: Nyborg Byråd godkender visionsoplægget for Sundhedshuset

Byrådet i Nyborg Kommune godkendte 28. april visionsoplægget for Sundhedshuet. I visionsoplægget er projektets vision og mål beskrevet, samt baggrunden for hele projektet. Her kan du også læse mere omkring organiseringen og økonomien i forbindelse med Sundhedshuset.  

Læs hele visionsoplægget her

3. maj 2019: Nyborg Kommune får 16.7 mio. kr. til Sundhedshuset

Nyborg Kommune har fået tilsagn om støtte på 16.695.242 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje om læge- og sundhedshuse. Baggrund for det bevilligede støtte er en ansøgning fra Nyborg Kommune. 

Se ansøgningen her 

Pressekontakt

Kontaktperson for henvendelse fra pressen.

Lone Mørup, pressechef i Nyborg Kommune. Tlf. 2594 0599, e-mail: lmm@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 02. marts 2021