Fakta om Sundhedshuset

Find svar på de mest stillede spørgsmål om Sundhedshuset i Nyborg Kommune.

Spørgsmål og svar

Hvorfor skal vi have et ny sundhedshus?

Vi bliver flere ældre, flere med kroniske lidelser, og vi lever længere. Sundhedsvæsnet udvikler sig desuden med hastige skridt i disse år. Sygehusbehandling bliver mere specialiseret, og flere sundhedsopgaver skal i fremtiden løses hjemme i kommunerne i et samarbejde med sygehuset og borgerens egen læge. 

Et moderne Sundhedshuset skal give borgerne i Nyborg Kommune de sundhedstilbud, de har brug for nu og i fremtiden. Sundhedshuet skal desuden være med til sikre, at vi kan håndtere fremtidens krav til sundhedsvæsenet, så vi har de rette tilbud helt tæt på borgeren. Sundhedshuset bygger bro mellem sundhedsaktører, og gør det lettere for borgeren at få den relevante hjælp og støtte på et samlet sted. 

Sundhedshuset skal desuden gøre Nyborg Kommune klar til samarbejdet med og omkring det nye OUH, når det inden for de kommende år, står klar.

Hvornår er Sundhedshuset klar til indflytning?

Vi forventer, at Sundhedshuset er klar til indflytning i 2024. I samarbejde med bygherrerådgiveren Kuben Management vil vi hurtigst muligt udarbejde en tidsplan, som vil blive vist her på siden.

Hvem skal bo i Sundhedshuset?

Du vil i Sundhedshuset kunne finde praktiserende læger og speciallæger samt andre private sundhedsaktører - fx tandlæger eller kiropraktorer. I takt med, at aftalerne med de private sundhedsaktører falder helt på plads, vil de blive præsenteret på denne side

Sundhedshuset vil desuden komme til at rumme 20 midlertidige pladser til borgere, som efter en udskrivelse fra sygehuset ikke er klar til at komme hjem eller ved et kortere ophold kan undgå en indlæggelse. 

Resten af Sundhedshuset vil være fyldt med:

 • Kommunale sundhedstilbud - herunder sygeplejeklinik, rygestopkurser, mestringsforløb, kostvejledning og øvrige forebyggende tilbud
 • Private sundhedstilbud - herunder læger, tandlæger, kiropraktiker, fysioterapeuter m.v.
 • Patientforeninger - herunder tilbud om undervisning, information, vejledning og og mestringsforløb i forhold til konkrete sygdomme

Hvad koster det at bygge Sundhedshuset?

Der er afsat 100 mio. kr. at bygge Sundhedshuset. De 16,7 mio. kr. er bevilliget af Sundheds- og Ældreministeriet, og den resterende del er kommunalt finansieret. De private sundhedsudbydere vil betale husleje for at bo i Sundhedshuset. 

Du kan læse om Sundhedshuset i budgetaftalen i Nyborg Kommune her på side 25 og 26 

Hvor stort bliver Sundhedshuset?

Sundhedshuset bliver 5.600 kvadratmeter stort. Endnu ved vi ikke, hvordan huset skal designes, og hvordan kvadratmeterne præcist skal fordeles mellem de forskellige sundhedsaktører i huset. Det sker i samarbejde med den arkitekt, der skal tegne huset og ud fra retningslinjerne i den gældende lokalplan. 

Når der er arkitekttegninger for Sundhedshuset, vil de blive tilgængelige på denne side. 

Hvordan er projektet organiseret?

Etablering af sundhedshuset er organiseret med en politisk og administrativ styregruppe 

I den administrative styregruppe deltager: 

 • Formand Søren Møllegård, vicekommunaldirektør
 • Lars Svenningsen, kommunaldirektør
 • Babak Djahari, erhvervschef
 • Anders M. Sørensen, økonomichef
 • Mette Bill Ladegaard, sundheds - og ælderchef
 • Christine Stæhr Andersen, jurist
 • Dina Riggelsen, konsulent

I den politiske styregruppe deltager:

 • Kenneth Muhs (V), borgmester Nyborg Kommune
 • Carsten Kudsk, løsgænger (udtrådt af Dansk Folkeparti), Nyborg Kommune, viceborgmester
 • Sonja Marie Jensen (A), Nyborg Kommune 
 • Jan Reimer Christiansen (V), Nyborg Kommune 
 • Rameesh T. Sambanther (A), Nyborg Kommune
 • Stephanie Lose (V), Region Syddanmark
 • Bo Libergren (V), Region Syddanmark
 • Anne-Marie Palm Johansen (O), Region Syddanmark
 • Annette Blynel (F), Region Syddanmark 
 • Meho Selman (A), Region Syddanmark

I referencegruppen deltager:

 • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Nyborg Kommune
 • Ældreudvalget. Nyborg Kommune
 • Repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, patientforeninger og Ældre Sagen, 
 • Repræsentanter for lejere i sundhedshuset
 • Medarbejderrepræsentanter fra kommunen og private aktører
 • Praksiskonsulent i Nyborg Kommune

Der skal desuden udpeges repræsentanter til en administrativ følgegruppe for det kommunale og regionale samarbejde.

Det strategiske afsæt for hele arbejde er bl.a. Sundhedsaftalens vision og mål, det regionale rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og Nyborg Kommunes Sundhedspolitik. 

Hvordan bliver borgere og brugere inddraget?

Det er vigtigt at sikre involvering og inddragelse i projektet, så det bliver et hus for alle. Derfor vil borgere og kommende brugere undervejs i Sundhedshusprojektet blive inddraget og involveret. Der vil bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blive inviteret til borgermøde.

Forskellige råd og interesseorganisationer spiller desuden vigtig rolle i projektet, og de vil blive involveret løbende. Det drejer sig bl.a. om Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Ældre Sagen og patientforeningerne. 

Hvor kan jeg høre mere om projektet?

Du er altid velkommen til at kontakte vores projektleder for Sundhedshuset i Nyborg Kommune, Dina Riggelsen, hvis du har nogle spørgsmål. Du kan sende hende en mail på diri@nyborg.dk

Sidst opdateret 15. januar 2021