3½ års undersøgelsen

Når barnet er 3½ år tilbyder sundhedsplejen en undersøgelse i barnets børnehave og efterfølgende forældresamtale ved sundhedsplejersken.

Børnehavebørn der leger

Forud for undersøgelsen tilbydes forældre at svare på et spørgeskema om barnets udvikling og trivsel.

Undersøgelsen i børnehaven foregår i grupper af 4-6 børn, hvor en pædagog fra børnehaven deltager.

Barnet leger forskellige lege, mens sundhedsplejersken vurderer barnets motoriske udvikling. Barnet bliver vejet og målt.

Om eftermiddagen tilbydes forældre at deltage i en forældresamtale ved sundhedsplejersken og pædagogen i børnehaven, hvor spørgeskema- og undersøgelses resultater gennemgås og der er mulighed for at drøfte eventuelle styrker og vanskeligheder. 


Sidst opdateret 07. august 2018