Børneterapi

Børneterapien undersøger børn og unge i alderen 0-18, primært 0-6 år, og giver råd og vejledning til forældre og barnets nærmeste kontaktpersoner. Ved komplekse problemstillinger tilbydes et kortvarigt træningsforløb.

Vi udreder børn inden for disse 3 områder:

 • Børn hvis bevægelse hindrer dem i daglig alderssvarende aktiv deltagelse.
 • Børn der er sansemæssigt påvirket, i sådan en grad, at det hindrer dem i daglig alderssvarende aktiv deltagelse.
 • Præmature (født før uge 35+6) og dysmature (født med en fødselsvægt <2500 g)

Eksempler på udfordringer:

 • Grovmotoriske udfordringer:
  Rulle, krybe, kravle, gå, løbe, hoppe, cykle, spille bold
 • Finmotoriske udfordringer:
  Tegne/skrive, bygge klodser/puslespil, klippe, tage tøj af/på
 • Daglige færdigheder:
  Af/påklædning, toiletbesøg, spisning
 • Visuel perception:
  Svært ved at skelne ting fra hinanden, form og figurer, spejlvending af bogstaver/tal
 • Sansemæssige udfordringer:
  Syn, føle, høre, kropsfornemmelse, balance
 • Mundmotoriske vanskeligheder:
  Nedsat mimik, smasker, savler, udtale

Henvisningen

Henvisningsskema til børneterapien finder du i den gule selvbetjeningsboks. Skemaet udfyldes elektronisk. Du skal logge ind med Nem-ID.

Hvem kan henvise?

Ifølge nuværende lovgivning kan alle henvise til børneterapien.
Vi varetager genoptræningsplaner for børn ml. 0-18 år.
Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn, som opfylder en række fastsatte kriterier vedr. særlige sygdomme og diagnoser.

Kommunen har pr. januar 2012, etableret et tilbud som gør det muligt for jer forældre, frit at vælge om den vederlagsfri behandling skal varetages af børnefysioterapeuterne  i kommunen eller hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Henvisningsskema til børneterapi

Sidst opdateret 08. april 2021