Forældrehold

Godt begyndt er godt på vej.

Ved at være forberedte på forældrerollen og de udfordringer, der kan være forbundet med at få et barn, baner I vejen for et godt familieliv. Godt begyndt – er godt på vej.

Forældrehold

På forældrekurset er der omkring 10-12 forældrepar på hvert hold. Det tilstræbes, at holdene sammensættes, så børnene har termin inden for ca. en måneds interval.

Der er holdstart omkring 24.-27. graviditetsuge. Forældrekurset slutter, når barnet er født. Alle 6 møder afholdes inden barnets fødsel.

Deltagelse er gratis.

Undervisere

I vil gennem hele forløbet møde professionelle og dygtige fagfolk, som underviser og guider jer. Jordemoder, sundhedsplejerske og pladsanvisning vil stå for møderne enten alene eller to sammen. Sundhedsplejersken vil deltage på alle mødegange, dog ikke på fødegangen.

Tid og sted

Kurserne holdes altid på hverdage og i eftermiddagstimerne.

Når holdet er oprettet, kan kursusdag, tid og sted ses her.

Møderne vil foregå i Sundhedshuset, Provst Hjortsvej 9 D, 2 sal, 5800 Nyborg og på fødegangen i Svendborg, hvilket vil fremgå af hjemmesiden eller vores app "Mit forløb", som du med fordel kan hente på din smartphone.

Læs mere

Folder om forældrekursets 'Godt begyndt'

Kursusforløb 'Godt begyndt'

 

Sidst opdateret 08. april 2021