Godt på Vej

Et tilbud til alle nybagte forældre.

Sundhedsplejen tilbyder som et nyt tiltag Godt på Vej i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

Godt på Vej er en opgradering af de tidligere Åben Hus arrangementer, hvor forældre – udover at møde en sundhedsplejerske fra deres eget område - også får en række tilbud om ny viden.
Hvis du møder op til arrangementerne i enten Nyborg, Ørbæk eller Ullerslev, så kan du:

Tale med en sundhedsplejersker fra det område du bor i.  Du kan på forhånd lave aftaler med sundhedsplejersken, hvis der skulle være behov for en minikonsultation.

Du kan møde andre mødre med samme udfordringer som dig selv. 
Vi håber at alle mødre får et netværk og sammen med sundhedsplejersken deler vigtig viden med hinanden. Målet er at sikre dit barns sundhed og forebygge mistrivsel

Bor du i Ørbæk eller Ullerslev, får du gennem Godt på Vej  kontakt til daginstitutionerne, da satellitterne i Ullerslev og Ørbæk er placeret i centrale daginstitutioner.

Mulighed for at deltage i en Åben Mødregruppe for mødre der ønsker et tættere netværk og fællesskab mødes hver 14. dag i Nyborg. Der er knyttet to faste sundhedsplejersker til gruppen. Eksterne oplægsholdere deltager foruden sundhedsplejerskerne en gang om måneden.

Få viden og inspiration fra oplægsholderne. Du kan blandt andet møde:
- Maj Wissman, der laver oplæg om at passe på kærligheden og sexlivet
- Lokale sognepræster, der laver oplæg om glæde, sorg og tab
- Fysioterapeut, der underviser i træning af bækkenbund
- Jobcentret, der fortæller om muligheder og tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter barsel er slut

Der vil også være oplæg om søvn og gråd, fra mælk til familiens mad, førstehjælp, sprog, den første tand, syng med dit barn.
Alle er velkomne til at deltage i Godt på Vej overalt i kommunen, uanset, hvilket område man bor i.
Første Godt på Vej er i Legestuen i Åhaven i Ørbæk mandag 13. august kl. 10-12.

 

Se de forskellige arrangementer i kalenderen her

Sidst opdateret 09. januar 2019