Konsulentbistand

Til dagpleje, daginstitutioner og skoler.

 

Sundhedsplejerskerne bistår personalet i skoler, daginstitutioner og den kommunale dagpleje med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Desuden rådgiver sundhedsplejen personalet i sundhedsfaglige spørgsmål om de børn, som personalet finder har særlige behov.

Kontakter vedrørende det enkelte barn sker altid efter forudgående aftale med barnets forældre.

Sidst opdateret 14. december 2015