Mødregrupper

En mødregruppe er et godt socialt netværk

Sundhedsplejen vil være behjælpelig med sammensætning af mødregrupper til de mødre der ikke ønsker at deltage i forældrekurset "Godt begyndt".

Herefter aftaler i selv tid og sted for jeres møder i privat regi. Sundhedsplejersken deltager ikke i afholdelsen af møderne.

Hvordan bliver en mødregruppe god?

- Når du lytter til andre, og de lytter til dig.
- Når du respekterer jeres forskelligheder.
- Når du møder op hver gang eller melder afbud.
- Når I gør ting sammen.
- Når I bruger hinanden uden for gruppen.
- Når du opfatter det, der tales om i gruppen, som fortroligt.

Sidst opdateret 18. september 2017