Specialtandplejen

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Følgende kan modtage ydelsen:

  • psykisk udviklingshæmmede
  • sindslidende
  • anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sklerosepatienter

Personer, som kan være omfattet af tilbuddet, skal henvises til Specialtandplejen. Beboere på boinstitution og patienter tilknyttet psykiatriske afdelinger kan henvises direkte af ledere på stedet som visitator. Øvrige borgere skal henvises af sagsbehandler i kommunen, men henvisningsskema skal først sendes til overtandlægen i kommunen som visitator.

Odense Kommune varetager ordningen efter en entreprenørmodel. Specialtandplejen har klinikker på Heden 7, 3. sal, 5000 Odense, tlf. 6551 5506.

Se mere om Specialtandplejen i denne folder

Henvisningsskema

Sidst opdateret 23. marts 2021