Tandpleje for børn og unge

Alle børn og unge under 18 år, som bor i kommunen, kan gå gratis til tandlæge i den kommunale Tandpleje.

Vi lægger vægt på

  • At børnene føler sig trygge ved at komme på klinikkerne, og at de har tillid til os.
  • At have et godt samarbejde med forældrene.
  • At forebygge tandsygdomme snarere end at behandle dem.
  • Så vidt muligt at give smertefri behandling.
  • At klinikker virker lyse og venlige, og at de er indrettet, så kravene til klinikhygiejne og sterilisation kan overholdes. 

Første besøg

Første gang barnet møder tandklinikkens personale er omkring 2 års alderen. I vil automatisk få en indbydelse. 

Undersøgelsesintervaller

Der er forskel på, hvor ofte børn har behov for at få undersøgt tænderne. Det maximale undersøgelsesinterval er 24  måneder. Nogle vil derfor blive indkaldt til undersøgelse/sundhedsvurdering oftere end andre. Sundhedsvurderinger varetages af specialuddannede klinikassistenter. Undersøgelser varetages af et undersøgelsesteam bestående af en tandlæge og 3 klinikassistenter. Dermed vil barnet møde forskellige ved deres tandlægebesøg. Hvis I mener, at jeres barn har behov for en undersøgelse, er I altid velkomne til at kontakte os og evt. aftale en tid.

Hvis der er hul...

Huller kan holdes nede med grundig hjemmetandbørstning. Vores erfaring med behandling af børn viser, at man ofte kan stoppe sygdommen eller i hvert fald udskyde behandling ved forskellige henholdende tiltag til barnet er mere modent. Hvis det er nødvendigt at bore, kan vi tilbyde bedøvelse, lattergas og beroligende medicin efter behov.

Forebyggelse

Efter behov tilbydes det enkelte barn forskellige forebyggende behandlinger f.eks. fluorpensling, lakering af dybe furer i tænderne og hjælp til tandbørstning. Vi har særlige forebyggende tilbud til børn med risiko for huller.

Hvis et barn under 15 år kommer alene til undersøgelse – informeret samtykke?

Hvis barnet kommer alene på klinikken efter en indkaldelse til undersøgelse, betragtes det som samtykke til, at vi gerne må undersøge, evt. motivere og instruere i tandbørstning og tandtråd , evt. tandrensning og evt. tage røntgen. Resultatet af undersøgelsen og behandlingsplan medgives barnet skriftligt med information om at samtykke er krævet, og hvis barnet kommer alene til selve behandling, betragtes dette som stiltiende samtykke.

Tandregulering

Pr 1. januar 2015 er der indgået en fælleskommunal aftale om tandregulering , således at tandregulering varetages af Odense kommune. Visitationer, mindre behandlinger og visse nødbehandlinger foregår fortsat på klinikken i Nyborg.

Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen.

Senest i 6. klasse bliver børn med tandstillingsfejl undersøgt af en specialtandlæge fra Odense , der vurderer, om barnet skal indkaldes til en nærmere undersøgelse af tandstillingsfejlen, og om tandregulering skal tilbydes efter Sundhedsstyrelsens regler. Den nærmere undersøgelse og selve behandlingen foregår i Odense Kommunale Tandpleje på klinikken på Grønløkkevej 30.

Valgmuligheder

Unge mellem 16 og 18 år kan frit vælge mellem det kommunale tandplejetilbud eller at gå til privat tandlæge med 100 % dækning af udgiften. Der gives mundtlig besked til Tandplejen om hvilken privat tandlæge, der er valgt.

Forældre kan vælge, at børn mellem 0-15 år går til privatpraktiserende tandlæge med egenbetaling på 35%. Valget er bindende i 12 mdr.

Vær opmærksom på:

  • At Nyborg Kommune skal godkende særligt dyre behandling fx krone/broarbejde inden behandlingen påbegyndes.
  • At tandreguleringsbehandlinger skal godkendes af Odense kommunale Tandpleje inden behandling påbegyndes.
  • At valget gælder det samlede tilbud.
  • At tandbehandling, der er i gang, gøres færdig først. Dette gælder også tandregulering.
  • At et nyt skifte først kan finde sted tidligst et år efter sidste behandlerskifte. 

Hvis I ønsker at jeres barn skal behandles hos privat tandlæge, skal I henvende jer til Tandplejen og give besked.

Åbningstider

Tandklinikken har åbent på hverdage i skoleåret mellem kl. 8 og 15.
Der er mulighed for sene tider, men kun efter aftale.

Tandplejens ferielukning følger skolerne. Ferielukning annonceres på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Vagt i ferie - læs mere om Tandplejen på www.nyborg.dk/tandplejen

Borger Booking

For at booke, aflyse og ændre tider henviser vi til www.booktandtid.nyborg.dk
Det er også muligt at læse barnets journal samt at opdatere helbreds- og kontaktoplysninger på denne side.
Tandplejen telefontid er åbent på alle skoledage fra kl. 8 - 10. 

Klagemuligheder

Klager over personalet eller udførelsen af opgaverne kan sendes til:

Overtandlæge Torben Gasseholm
Skippergade 28
5800 Nyborg

Du kan også sende en e-mail til os

Sidst opdateret 22. juli 2019