Tilbud og viden

Nyborg Kommune ønsker at skabe rammerne for en sund levevis.

I Nyborg Kommune skal alle have mulighed for at leve et aktivt og sundt liv, og det sunde valg skal være det lette og oplagte valg. I 2020 vil vi være blandt de sundeste kommuner i Danmark målt på forbedring af folkesundheden.

Gennemgående værdier i Sundhedspolitikken:

 • En tidlig indsats
 • Mere lighed i sundhed
 • Ansvar for egen sundhed
 • Livskvalitet og fællesskab

Indsatsområderne for de kommende fire år er blevet identificeret ud fra tidligere kortlægninger af sundheden i Nyborg Kommune. Indsatsområderne er følgende:

 • Mere lighed i sundhed
 • Tidlig indsats vedr. børn og unges overvægt
 • Sund ungdom
 • Det gode liv med kronisk sygdom
 • Arbejdsrettet rehabilitering 
 • Tværgående samarbejde

Kommunen vil således gerne være kendt for, at borgerne oplever:

 • En høj grad af selvvurderet sundhed, trivsel og livsglæde
 • At alle er oplyste om sundhed, så de kan tage ansvar og er motiverede for egen sundhed ved at træffe sunde valg
 • Sundhed som en integreret og naturlig del af medarbejdernes kerneopgaver 
 • At der samarbejdes om sundhed både internt i kommunen, på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet samt med lokale aktører tæt på borgerne
 • Sammenhæng, perspektiv og effektivisering i sundhedsindsatserne

Læs hele Sundhedspolitikken her

Nedenfor finder du et oversigtskatalog med sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i Nyborg Kommune.

Sundhedskatalog til borgere

Sidst opdateret 19. maj 2021