Borgernes sundhed i tal

Både på regionalt plan og lokalt i Nyborg Kommune gennemføres der med jævne mellemrum undersøgelser om borgernes sundhedstilstand. Undersøgelserne offentliggøres som sundhedsprofiler.

Den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det? 2017” kortlægger borgernes trivsel, sundhed og sygelighed og viser udviklingen siden 2010, hvor den første sundhedsprofil blev gennemført.

Få mere information om den regionale sundhedsprofil 2017 her

I Nyborg Kommune er der gennemført en ungesundhedsprofil i 2016 og 2019 for 7.-9. klasse og unge i alderen 15-25 år.

Sundhedsprofilerne foretaget i Nyborg kommune kortlægger børn og unges trivsel og sundhedsadfærd og danner således et godt udgangspunkt for at tilrettelægge og prioritere en tidlig og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Du kan læse mere om Ungesundhedsprofil 2019 her

Sidst opdateret 02. marts 2021