Ensomhed

Nyborg Kommune er del af Folkebevægelsen mod ensomhed.

Logo Folkebevægelsen mod ensomhed

212.000 danskere over 16 år føler sig ofte eller altid ensomme. Det gør ondt helt ind i hjertet. Derfor er flere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang gået sammen for at danne en stor folkebevægelse med visionen om at halvere antallet af ensomme inden 2020.

Emma på 16, Karl på 54 og Dagmar på 85 har én ting til fælles – de føler sig ensomme. Emma føler sig udenfor de kliker, der er i hendes klasse. Karl blev skilt for to år siden, han har mistet sit job, og de venner han havde sammen med sin kone, er forsvundet. Dagmars mand er flyttet på plejehjem, hun bor nu alene i ældrebolig, og de venner, hun havde, er enten døde eller er ikke i stand til at besøge hende mere.

Vi deltager i Folkebevægelsen mod ensomhed, fordi:

Vi arbejder målrettet for at styrke vores indsats mod ensomhed. Tallene viser nemlig, at ca. hver femte ældre over 65 år i Nyborg Kommune ofte eller af og til oplever ensomhed. Det kræver derfor, at vi, sammen med bl.a. vores foreninger og frivillige, går aktivt ind og arbejder for at bekæmpe og forebygge ensomheden blandt vores borgere.
Vores bidrag til folkebevægelsen er derfor den erfaring og viden, vores foreninger, frivillige og medarbejdere opnår i deres daglige kontakt med borgere. Vi kan se, at samspillet mellem netop de tre parter giver et unikt grundlag for at kunne bekæmpe og forebygge ensomhed. Vores medarbejdere og frivillige har forudsætningen for at lære en borger at kende og opnå tillid til at kunne tale om ensomhed og foreslå handlemuligheder til borgeren, som kan bidrage til at slippe ud af ensomheden. Vores foreninger og frivillige tilbyder en bred vifte af fællesskaber, som kan invitere borgere inden for og tilbyde det nærvær, de ofte savner. Til sammen giver dette samspil forudsætninger for at kunne hjælpe borgere ud af ensomheden.

Vi har lagt grundstenen til at arbejde målrettet for at begrænse ensomhed, og med deltagelse i folkebevægelsen håber vi at nå et stort skridt videre.

Læs mere om Folkebevægelsen mod ensomhed her

Sidst opdateret 02. marts 2021