Politik og strategier

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har godkendt en række politikker og aftaler på sundhedsområdet målrettet borgerne samt kommunens egne medarbejdere.

Sundhedspolitik

Sundhedsaftale

Arbejdsrelateret rehabilitering

Sund ungdom

Mere lighed i sundhed

Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

Tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

Politik for mad, måltider og bevægelse

 

Sidst opdateret 02. marts 2021