Mad og måltider på førskoleområdet

Retningslinjer gældende for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud, dvs. dagpleje, vuggestue og børnehave.

Barn spiser

Formålet med retningslinjerne er at sikre børn i Nyborg Kommune en sundheds- og ernæringsmæssige kvalitet af den mad, der spises, mens de er i dagtilbud. En rigtigt sammensat kost har stor betydning for børns trivsel og helbred, og den er samtidig med til at opbygge sunde og gode vaner og forebygge livsstilssygdomme.

Retningslinjerne henvender sig til det pædagogiske personale i dagtilbuddene, og den er tænkt som en inspiration og støtte, både til at sikre kvaliteten af den mad der tilbydes, men ligeledes til at skabe en kultur omkring mad og måltider.

De enkelte dagtilbud opfordres til, i overensstemmelse med retningslinjerne, at arbejde med at fastsætte deres egne mål og handleplaner omkring mad og måltider. Personalet opfordres desuden til at samarbejde med forældrene i forhold til udarbejdelsen af deres specifikke mad- og måltidsplan. 

Læs om de 8 kostråd på www.altomkost.dk

Læs de overordnede retningslinjer for førskoleområdet her  

Læs mad- og måltidspolitikken for Nyborg Kommunale Dagpleje her

Sidst opdateret 23. oktober 2017