Mere lighed i sundhed

Skræddersyede tilbud i sociale boligområder skal skabe mere lighed i sundhed.

En vippebil på en legeplads

Det er kendt, at socialt udsatte borgere ofte har en dårligere sundhedstilstand og lever i færre år end andre borgere.
Det vil Nyborg Kommune nu gøre noget ved. Der sættes derfor turbo på sundheden, der hvor borgere lever og er – f.eks. i sociale boligområder, på væresteder og på bosteder.
Målet er at skabe mere lighed i sundhed.

- Socialt udsatte borgere skal have de samme muligheder for at opnå et godt helbred, en bedre sundhed og samme middellevetid som andre borgere, udtaler den forhenværende formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Erik Christensen (A). - Derfor har vi på tværs af politiske udvalg arbejdet sammen om en strategi, der nu skal vise sig i konkrete sundhedstilbud til borgerne.

Borgerne er selv kommet med forslag til, hvordan deres sundhed kan blive bedre.

- Det handler både om måden vi møder borgerne på og det at kvinder og mænd motiveres på forskellig måde. Så derfor inviteres borgerne med til at planlægge sundhedstilbuddene, siger sundhedskonsulent Mathilde Kihl Kellermann, som i løbet af den sidste tid, har talt med mange borgere om deres sundhed og ønsker om et sundere liv. Foruden borgerne vil pårørende og frivillige foreninger også blive et vigtigt bidrag til samarbejdet om at skabe mere lighed i sundhed.

Strategien Mere lighed i sundhed bygger på fem politiske pejlemærker:

  • Motivation skabes gennem tillid og inddragelse.
  • Gode sundhedsvaner gennem en tidlig indsats.
  • Sundhed, der hvor du lever og er.
  • Det sunde liv i fællesskab.
  • Sundhed med forskel - ift. køn.

Læs strategien 'Mere lighed i sundhed' her

For yderligere oplysninger, kontakt

Trine Ulf Enslev, teamleder for Sundhed og Forebyggelse, tlf. 6333 8101, mail: tum@nyborg.dk

Sidst opdateret 01. juni 2018