Mere lighed i sundhed

Skræddersyede tilbud i sociale boligområder skal skabe mere lighed i sundhed.

Det er kendt, at socialt udsatte borgere ofte har en dårligere sundhedstilstand og lever i færre år end andre borgere. Det vil Nyborg Kommune nu gøre noget ved. Der sættes derfor turbo på sundheden, der hvor borgere lever og er – f.eks. i sociale boligområder, på væresteder og på bosteder.
Målet er at skabe mere lighed i sundhed..

Borgerne er selv kommet med forslag til, hvordan deres sundhed kan blive bedre.

Medarbejdere fra Sundhedsafdelingen har i forbindelse med udarbejdelsen af strategien talt med mange borgere om deres sundhed og ønsker om et sundere liv. Foruden borgerne vil pårørende og frivillige foreninger være vigtigt samarbejdspartnere til samarbejdet om at skabe mere lighed i sundhed.

Strategien Mere lighed i sundhed bygger på fem politiske pejlemærker:

  • Motivation skabes gennem tillid og inddragelse.
  • Gode sundhedsvaner gennem en tidlig indsats.
  • Sundhed, der hvor du lever og er.
  • Det sunde liv i fællesskab.
  • Sundhed med forskel - ift. køn.

Læs strategien 'Mere lighed i sundhed' her

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438, e-mail: jrc@nyborg.dk 
Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, Tlf.  6333 7535, mobil 5159 9138, e-mail: mbl@nyborg.dk    
Gitte Minor Petersen, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8107, mail: sund@nyborg.dk

Sidst opdateret 02. marts 2021