SAMMEN om det sunde liv

- Politik for mad, måltider og bevægelse 2019-2023.

Nyborg Kommune har en vision om, at sund mad og bevægelse er det lettilgængelige og oplagte valg for børn og unge. Det betyder, at vi sammen skal skabe en kultur, hvor gode sundhedsvaner er en naturlig del af børne- og ungelivet.

Gode sundhedsvaner dannes i barndommen og har stor betydning for at bevare et godt helbred gennem hele livet. Samtidig er sunde vaner grundlaget for friske og læringsparate børn og unge, som trives og udvikler sig i dagtilbud, skole og på ungdomsuddannelse. 

Det er kendt, at mange børn og unge desværre har usunde mad-, måltids,- og bevægelsesvaner. Dette ses bl.a. ved at flere spiser usundt, bliver overvægtige, og at mange i teenageårene stopper med at dyrke idræt. 

Formålet med politikken er, at Nyborg Kommune på tværs af fagområder og med udgangspunkt i en fælles grundholdning, arbejder sundhedsfremmende med mad, måltider og bevægelse i dagtilbud, skoler, haller mv. Politikken henvender sig til alle, der beskæftiger sig med børn og unge eller deres forældre.

Nyborg Kommunes Sundhedspolitik FRISK hele livet – SAMMEN om det sunde liv, Børne- og ungepolitik og Dagtilbuds- og skolepolitik sætter rammen for Politik for mad, måltider og bevægelse. Politikken bygger derudover på input fra et velbesøgt og bredt repræsenteret dialogmøde afholdt 17. januar 2019. Ligeledes tager den afsæt i Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger på mad, måltids- og bevægelsesområdet.

Politikken har seks fokusområder, som skal bidrage til at realisere visionen og understøtte børn og unges mad, måltids- og bevægelsesvaner:

  • En god start på livet (amning)
  • Sund mad og sunde drikke (sund kost)
  • Klar til en aktiv dag (morgenmad)
  • Frugt og grøntsager giver god energi (frugt og grønt)
  • Gode måltider er mere end mætte maver (måltider)
  • Gang i kroppen (bevægelse og fysisk aktivitet) 

I politikken findes fakta om børn og unges sundhedsvaner, tal for Nyborg Kommune, de officielle anbefalinger om mad, måltider og bevægelse for børn og unge samt inspiration og anden nyttig information om områderne. 

Læs SAMMEN om det sunde liv – Politik for mad, måltider og bevægelse her

I det tilhørende idékatalog findes bl.a. Sundhedsstyrelsen anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne om Mad og måltider og Fysisk aktivitet, idéer og forslag fra dialogmødet samt et oprids af processen for politikken.  

Læs Idékatalog for SAMMEN om det sunde liv – Politik for mad, måltider og bevægelse her 

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438,
e-mail: jrc@nyborg.dk  

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, tlf. 6333 5735, mobil: 5159 9138, e-mail: mbl@nyborg.dk  

Anne Mette Walmar Andersen, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8105, e-mail: sund@nyborg.dk  

 

Sidst opdateret 05. marts 2021