Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

Nyborg Kommune har en vision om, at ingen børn og unge begynder at ryge, og at maksimalt fem procent af den voksne befolkning ryger efter 2030.

Rygning er uden sammenligning den risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden. Det er kendt, at rygere har et dårligere helbred og livskvalitet, de udvikler hyppigere kroniske sygdomme og de risikerer at dø ca. 8-10 år for tidligt sammenlignet med de, der ikke ryger. Hver dag lærer 40 børn og unge at ryge og antallet er stigende. Halvdelen af dem, der fortsætter, kommer til at dø af det. 

For at forebygge at flere børn og unge begynder at ryge, og hjælpe flere til et røgfrit liv, igangsatte Nyborg Kommune i 2019 en proces, vedr. strategi for røgfri fremtid. 

Borgere, foreninger, eksterne og kommunale samarbejdspartnere og politikere har været med til at tegne stregerne, som sammen med viden og erfaring, danner grundlag for strategien. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. patientforeninger, uddannelsesinstitutioner, skoler og idrætsanlæg har bidraget med at kvalificere strategien.

Strategien har fire indsatsområder, som skal bidrage til at realisere visionen, og understøtte en effektiv tobaksforebyggelse: 

  1. Røgfri miljøer
  2. Fremme af rygestop
  3. Forebyggelse af rygestart
  4. Forpligtende partnerskaber

Indsatserne spænder fra konkrete tilbud om hjælp til rygestop for forskellige målgrupper, tilskyndelse til røgfri skoletid og arbejdstid, kampagner eller indsatser mod passiv rygning ved fx at indrette røgfri udearealer ved idrætsanlæg, på stranden eller på legepladser. 

Med denne strategi inviterer Nyborg Kommune alle til at blive en del af et partnerskab for en mere røgfri fremtid. Som partner kan man være med til at tage et socialt ansvar for, at fremtidige generationer bliver røgfri. 

Nyborg Kommune vil i løbet af 2020 udarbejde en lokal partnerskabsmodel for alle, der ønsker at samarbejde om en røgfri fremtid. Det kunne fx være en lokal virksomhed, organisation eller forening, der gerne vil bakke op ved at indføre et mere røgfrit miljø for deres ansatte eller medlemmer. I den forbindelse bistår Nyborg Kommune gerne, lokalt, med proces og forankring af tiltag.

Læs SAMMEN om det sunde liv – Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune her

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438, e-mail: jrc@nyborg.dk 

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, tlf. 6333 5735, mobil: 5159 9138, e-mail: mbl@nyborg.dk 

Thomas Møller Hvidberg, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8110, e-mail: sund@nyborg.dk 

Sidst opdateret 02. marts 2021