Sundhedsaftale

Sundhedskoordinationsudvalget har i henhold til Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler udarbejdet en sundhedsaftale, der efter Sundhedslovens § 205 skal indgås mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen beskriver rammen for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet herunder samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis.
Aftalen indeholder således en beskrivelse af, hvad parterme forpligter sig til at arbejde hen imod over en fireårs periode. Desuden beskriver den helt konkrete forhold, som hvem der gør hvad hvornår i en bestemt situation.

Sundhedsaftalen består af tre dele:

  • Den politiske del
  • Den administrative del
  • Bilagsdelen

I den politiske del er indskrevet visionen for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Her er fastlagt tre hovedformål og tre principper for, hvordan parterne vil samarbejde for at nå målene. Den politiske del indeholder ligeledes udviklingsaftalen, der omhandler en række initiativer i det tværsektorielle samarbejde.

I den administrative del fastlægges rammerne for arbejde med at realisere den politiske vision og i bilagsdelen indgår en række dokumenter, der kan være handlingsanvisende og vejledende for den enkelte ansatte i sundhedsvæsenet i mødet med borgeren.

Sundhedsaftalen er trådt i kraft 1. januar 2015. 

Læs sundhedsaftalen 2015-2018 her

Sidst opdateret 23. oktober 2017