Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget har i henhold til Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler udarbejdet en sundhedsaftale, der efter Sundhedslovens § 205 skal indgås mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen 2019-2023

Region Syddanmark og de 22 kommunalbestyrelser i regionen indgår hvert fjerde år en politisk aftale, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne. Aftalen fastsætter gennem visioner, målsætninger og virkemidler en fælles politisk retning for samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Aftalens omdrejningspunkt er sundhed, men den er tæt forbundet til andre velfærdsområder, herunder social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. 

Visionen for Sundhedsaftalen 2019-2023 er:
Vi samarbejder om at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Målsætningerne er:
Vi samarbejder om forebyggelse for:
Et røgfrit Syddanmark
Færre overvægtige
Mental trivsel og sundhed blandt børn og unge

Vi samarbejder om bedre overgange for:
Mennesker med psykiske lidelser
Ældre borgere
Mennesker med kronisk sygdom

Vi sikrer sammenhæng til:
Uddannelsesområdet
Arbejdsmarkedet

Der vil hvert år blive udarbejdet en status for de politiske visioner og målsætninger. Denne status muliggør, at der både politisk og administrativt kan justeres og prioriteres i de igangsatte indsatser. 

Se hele Sundhedsaftalen 2019-2023 her

Se det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 her

 

 

Sidst opdateret 02. marts 2021