Tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

Nyborg Kommune ønsker på kort sigt at bremse udviklingen af overvægt og på længere sigt sikre en sundere generation af børn og unge.

Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor ca. hvert tiende barn, der starter i skole og ca. hver femte ung, der går ud af skolen, er overvægtig.

Det er kendt, at overvægt hos børn og unge kan have både psykiske, fysiske og sociale konsekvenser, samt at børn og unge med svær overvægt allerede i barndommen kan udvikle følgesygdomme.

Nyborg Kommune igangsatte i foråret 2015 en proces vedr. en fælles indsats for at forebygge overvægt hos børn og unge. Processen resulterede i godkendelse af Nyborg Kommunes strategi SAMMEN om det sunde liv – tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt.

For at øge sundheden blandt børn og unge samt reducere andelen af overvægtige indeholder strategien fire indsatsområder:

  • Børn og unge i bevægelse.
  • Sunde måltider.
  • Tidlig opsporing.
  • Tilbud til overvægtige børn og unge.

Indsatserne handler dels om forebyggelse, dvs. indsatser som sætter fokus på sunde vaner i hverdagen, der er med til at reducere risikoen for at overvægt opstår. Samtidig har strategien fokus på specifikke indsatser, som handler om at opspore og behandle børn og unge med overvægt. Indsatserne er fx tilbud om konsultation til børn i 3 ½ års alderen ved sundhedsplejersken og tilbud til børn og unge med overvægt – og deres familier om deltagelse i Fit&najs.

Læs strategien 'Sammen om det sunde liv' her

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438, mail: jrc@nyborg.dk  

Mette Bill Ladegaard, sundheds og ældrechef. Tlf.  6333 7535, mobil: 5159 9138, mail: mbl@nyborg.dk

Anne Mette Walmar Andersen, sundhedskonsulent. Tlf. 6333 8105, mail: sund@nyborg.dk 

Sidst opdateret 02. marts 2021