På borgerens præmisser

Projekt ”På borgerens præmisser” er et tidsbegrænset tilbud om inklusion og fastholdelse i diabetesbehandling – og rehabilitering for borgere med andre sundhedsmæssige udfordringer i kombination med diabetes 2 (T2D).

Tilbuddet er et projekt støttet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nyborg Kommune og er målrettet borgere, som oplever vanskeligheder i forbindelse med forebyggelse af (sen-)komplikationer, motivation for livsstils-ændringer og behandling, når man skal klare det alene.

Formålet er at skabe et anderledes og mere fleksibelt forløb, hvor du opnår  viden om, hvordan du forebygger følgesygdomme til din diabetes. 
Målet er at du får lyst til at fortsætte med de ændringer, som vi i samarbejde har fundet frem til fungerer for dig. Forløbet kan foregå både i dit eget hjem og i Sundhed og Træning. 

Hvordan gør vi?

Vi tager udgangspunkt i dig, din situation og din hverdag. Gennem en samtale vil vi lære dig at kende og sammen med dig lægge en plan for, og afprøve, hvad der fungerer bedst for dig, så du oplever at leve et godt liv med diabetes.

Hvad består forløbet af?

Det er et rehabiliterings- og behandlingstilbud, hvor der er fokus på bevægelse, kost og viden om type 2 diabetes. Vi har mange muligheder for at vejlede og støtte dig gennem forløbet, der kan bestå af besøg i hjemmet, introduktion til kommunale tilbud, digitale tilbud og information om mulighederne i de lokale foreninger. 
Vi tager udgangspunkt i dine interesser, erfaringer og viden om diabetes.

Hvad kræver projektet af dig?

Du skal være motiveret for at lave en forandring i dit liv, så du undgår følgesygdomme af type 2 diabetes. Når projektet evalueres, skal du skal være villig til at dele dine anonymiserede resultater med Sundhedsstyrelsen. Du kan til enhver tid stoppe i projektet, hvis du ønsker det. 

Hvem er vi?

Stine – diætist
Ditte – fysioterapeut
Joeanna – sygeplejerske
Karen Vibeke – projektleder og sygeplejerske

Hvornår er projektet?

Projektet løber i perioden august 2019 til februar 2021.

For yderligere information, kontakt

Sundhed og Træning, Skaboeshusevej 100 D, 5800 Nyborg på tlf. 6333 7872 eller på mail: sundhedogtraening@nyborg.dk

Sidst opdateret 21. april 2020