Rygestoptilbud til udsatte borgere

Nyborg Kommune tilbyder hjælp til rygestop til udsatte borgere.

I Projekt Røgfri Sammen arbejder vi frem til 31. december 2023 med at udvikle en særligt tilrettelagt rygestopindsats til kommunens udsatte borgere som ryger, og som ønsker hjælp til et rygestop. 

Rygestopaktiviteterne afholdes i borgernes nære og trygge omgivelser som fx væresteder og boligforeninger rundt om i kommunen.

Borgere, som er i målgruppen for projektet, kan få udleveret vederlagsfri rygestopmedicin eller nikotinerstatning i forbindelse med deres deltagelse i et rygestopkursus. Udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin er baseret på en lægelig vurdering og kræver recept fra borgerens egen læge. 

Projektets primære målgruppe er borgere med psykiske lidelser, der ryger, og ønsker hjælp til rygestop.

De sekundære målgrupper i projektet er udsatte borgere, der ryger, og ønsker hjælp til rygestop, herunder:

  • Borgere med særlige behov fx mennesker med handicap, sindslidelser, senhjerneskade, kognitive udfordringer mv. 
  • Borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og samtidig har en kronisk sygdom/langvarig lidelse – enten psykisk eller fysisk.
  • Borgere med misbrug – fx alkohol eller stoffer.
  • Borgere med sociale problemstillinger – fx hjemløse.

Grundet nedlukning i forbindelse med Covid-19, afvikler vi lige nu virtuelle rygestop for de borgere, som ønsker det.

For yderligere oplysninger om projektet eller tilmelding af borgere til rygestop, kan du kontakte Katrine Borup, sundhedskonsulent. Tlf. 3047 7115, e-mail: sund@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 21. marts 2021