Gratis rygestoptilbud

Nyborg Kommune tilbyder forskellige former for rygestoptilbud.

En cigaret med en pil igennem

Rygestop for borgere og borgere med en kronisk sygdom

Borgere, herunder borgere med en kronisk sygdom tilbydes rygestopforløb, der bygger på metoden ”Kom & Kvit”, som er et fleksibelt forløb, der består af en indledende samtale med rygestoprådgiveren samt 8 ugentlige gruppemøder af 1½ times varighed.

På gruppemøderne sættes der fokus på forskellige emner, der har betydning for rygestopforløbet.

Emnerne omhandler:

 • Nikotin og rygningens konsekvenser 
 • Indvirkning på kroppen og energi
 • Motivation og rygetrang
 • Hvad erstattes rygningen med?
 • Hvad er vigtigt for den enkelte borger?
 • Fastholdelse af rygestoppet 
 • Opbakning og støtte 
 • Nye muligheder uden rygning

Grupperne er på ca. 8 deltagere. Deltagerne vælger selv, hvor i forløbet de starter.

For yderligere oplysninger om rygestopforløb og tilmelding, kontakt

Karen Vibeke Andersen, forløbskoordinator i Sundhed og Træning, tlf. 6333 6913, mail: sund@nyborg.dk

Rygestoptilbud til unge under 22 år

Er du ung, bosat i Nyborg Kommune og ønsker du at stoppe med at ryge, så tilbyder Nyborg Kommune gratis rygestopforløb. Forløbet foregår enten individuelt eller som gruppeforløb. Rygestopforløbet består af 5 mødegange og tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses rygestopprincipper.

Temaerne for forløbet er:

 • Afhængighed og abstinenshåndtering.
 • Støtte, motivation og opbakning.
 • Forberedelse af rygestop og aftale om stopdato.
 • Opfølgende møde efter rygestop.

For nærmere oplysning om rygestopforløb og tilmelding, kontakt

Katrine Frost Grønholdt, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8104, mail: sund@nyborg.dk.

Rygestoptilbud tæt på borgeren

Nyborg Kommune tilbyder gratis rygestopforløb til borgere, der fx har en psykisk sygdom, et misbrug eller lign.

Rygestoptilbuddet er fleksibelt og kan fx foregå i nærmiljøet. Det består af en række møder af kortere varighed og kan foregå individuelt eller som gruppeforløb.

For nærmere oplysning om rygestopforløb og tilmelding, kontakt

Katrine Frost Grønholdt, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8104, mail: sund@nyborg.dk.

Sidst opdateret 02. september 2018