Rygestop for alle

Vidste du godt at du femdobler dine chancer for et varigt rygestop, hvis du deltager i et rygestopforløb i en gruppe?

Nyborg Kommune tilbyder rygestopforløb til alle der ønsker hjælp og støtte til at stoppe med at ryge. Kurset varetages af en uddannet rygestoprådgiver, og du får en række værktøjer og viden, som kan hjælpe dig med at kvitte tobakken. Forløbene bygger på dokumenterede metoder fra Kræftens Bekæmpelse, og henvender sig til alle.

Forløbet kører over 6 mødegange og indeholder en lang række emner, der har betydning for rygestopforløbet. Herunder bl.a. motivation, afhængighed, abstinenser, fastholdelsesteknikker, opbakning og støtte.

Forløbet foregår oftest i grupper, men kan også tilrettelægges som et individuelt forløb, hvis der er behov for det.

Nyborg Kommune er i 2018 og 2019 en del af et nationalt projekt om hjælp til rygestop. Borgere, som opfylder én eller flere af følgende kriterier, kan derfor i 2018 og 2019 få tilskud til rygestopmidler, som supplement til de kommunale rygestopforløb. 

 • Uden for arbejdsmarkedet 
 • Under 3 års uddannelse
 • Kronisk sygdom

For nærmere oplysning om rygestopforløb og tilmelding, kontakt
Gitte Minor Petersen, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8107 eller Thomas Smidt Hvidberg, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8110, mail: sund@nyborg.dk.

Rygestop for borgere med kronisk sygdom

Borgere med en kronisk sygdom tilbydes rygestopforløb, der bygger på metoden ”Kom & Kvit”, som er et fleksibelt forløb, der består af en indledende samtale med rygestoprådgiveren samt 8 ugentlige gruppemøder af 1½ times varighed.

På gruppemøderne sættes der fokus på forskellige emner, der har betydning for rygestopforløbet.

Emnerne omhandler:

 • Nikotin og rygningens konsekvenser 
 • Indvirkning på kroppen og energi
 • Motivation og rygetrang
 • Hvad erstattes rygningen med?
 • Hvad er vigtigt for den enkelte borger?
 • Fastholdelse af rygestoppet 
 • Opbakning og støtte 
 • Nye muligheder uden rygning

Gruppen er på ca. 8-10 deltagere. Deltagerne vælger selv, hvor i forløbet de starter.

For yderligere oplysninger om rygestopforløb og tilmelding, kontakt
Karen Vibeke Andersen, forløbskoordinator i Sundhed og Træning, tlf. 6333 6913, mail: sund@nyborg.dk

Rygestoptilbud til unge under 22 år

Er du ung, bosat i Nyborg Kommune og ønsker du at stoppe med at ryge, så tilbyder Nyborg Kommune gratis rygestopforløb. Forløbet foregår enten individuelt eller som gruppeforløb. Rygestopforløbet består af 6 mødegange og tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses rygestopprincipper.

Temaerne for forløbet er:

 • Afhængighed og abstinenshåndtering.
 • Støtte, motivation og opbakning.
 • Forberedelse af rygestop og aftale om stopdato.
 • Opfølgende møde efter rygestop.

For nærmere oplysning om rygestopforløb og tilmelding, kontakt
Luise Hyllekilde Andersen, tlf. 6333 8106, mail: sund@nyborg.dk.

Rygestoptilbud tæt på borgeren

Nyborg Kommune tilbyder gratis rygestopforløb tæt på borgerne. Rygestoptilbuddet er fleksibelt og kan fx foregå i nærmiljøet, på uddannelsesinstitutioner, i Ørbæk eller Ullerslev. Det består af en række møder af kortere varighed og kan foregå individuelt eller som gruppeforløb. Ønsker du at få et rygestoptilbud tæt på dig? Så kontakt Sundhed og Forebyggelse.

For nærmere oplysning om rygestopforløb og tilmelding, kontakt
Gitte Minor Petersen, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8107 eller Thomas Smidt Hvidberg, Sundhedskonsulent, tlf. 6333 8110, mail: sund@nyborg.dk.

 

Sidst opdateret 13. juni 2019