Tilskud til rygestopmidler

Der er i Satspuljen for 2017-2020 på Sundheds- og ældreområdet afsat midler til Projekt Rygestop for særlige målgrupper frem til udgangen af 2019.

Banner omkring gratis hjælp til rygestop

I Nyborg Kommune kan alle borgere, der ønsker at stoppe med at ryge, få gratis hjælp via et kommunalt rygestoptilbud.

I Projekt Rygestop for særlige målgrupper, tilbydes tilskud til rygestopmidler i forbindelse med et kommunalt rygestoptilbud.

Målgruppen for projektet følgende:  

  • borgere uden for arbejdsmarkedet
  • borger, der har uddannelse under 3 års varighed 
  • borgere, der har en kronisk sygdom

For tilskud til receptpligtig rygestopmedicin kræver det recept fra egen læge.

Se flyer om rygestoptilbud for særlige målgrupper her

For yderligere oplysninger om rygestopforløb og tilmelding, kontakt

Katrine Frost Grønholdt, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8104, mail: sund@nyborg.dk 

 

Sidst opdateret 20. marts 2018