Tilbud om kræftrådgivning

Tilbuddet er for alle der er berørt af kræft. Er du patient, tidligere patient, pårørende, efterladt, ung, eller forælder der er bekymret for dit barn i forbindelse med kræft i familien, så har du mulighed for kræftrådgivning.

Kræft er en sygdom, der ofte er forbundet med uvished. Sygdommen kan fylde meget både praktisk og følelsesmæssigt for dig og dine nærmeste.

Nyborg Kommune tilbyder, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, lokal rådgivning.

Rådgivningen består af kortere individuelle samtaleforløb, parsamtaler, familiesamtaler eller forældrerådgivning med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.

Nyborg Kommune har to rådgivningstilbud. Transporten betaler du selv.

Tilbud om Rådgivning

Rådgivningen finder sted onsdage i ulige uger.

Rådgivningstiderne er kl. 11-12, 12.30-13.30 og 13.45-14.45.

For booking af rådgivning, kontakt Sundhed og Forebyggelse på tlf. 6333 7532/6333 7555 mandag-fredag mellem kl. 8-9 eller e-mail: sund@nyborg.dk

Tilbud om Åben rådgivning

Onsdagene 13. marts, 8. maj, 19. juni, 14. august, 9. oktober og 4. december 2019 i tidsrummet kl. 11-15.

Der skal ikke bookes tid til åben rådgivning. Du skal blot møde op.

Begge rådgivningstilbud foregår i Arkaden, Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg.

For yderligere oplysninger, kontakt

Kræftrådgivningen Odense, tlf. 7020 2687.

Se åbningstiderne her

Sidst opdateret 12. september 2019