Trivsel og velvære

Trivsel, velvære og sundhed hænger sammen. Fx har mennesker der mistrives, en mere usund livsstil en dem, der trives.

Der en sammenhæng mellem mistrivsel og selvrapporteret dårligt helbred. En større andel af de, som ikke trives, føler sig oftere generet af forskellige sygdomssymptomer som hovedpine, træthed, stress og irritabilitet. For børn og unge har trivsel og velvære bl.a. også betydning for indlæring i skolen.

De omgivende rammer er afgørende for børn og unges trivsel – det gælder det overordnede samfund, lokalsamfundet, skolen, familien og gruppen af jævnaldrende.

Generelt for både børn, unge og voksne gælder det, at sunde livsstilsvaner som fx sund kost, motion og sociale relationer også har betydning for trivsel. For voksne spiller arbejdspladsen også en særlig rolle i forhold til den daglige trivsel. 

Tegn på trivselsproblemer

  • Personlige problemer i hverdagen.
  • Ensomhed.
  • Lav følelse af sammenhæng (oplevelse af tilværelsen som håndterbar, forståelig og meningsfuld).
  • Oplevet forventningspres fra forældre eller arbejdsgiver til at klare skole/arbejde godt.
  • Ulige forhold mellem ressourcer og krav.

Trivsel, velvære og mental sundhed

WHO’s definerer mental sundhed som ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis, kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”.

Psykisk sundhed er ikke kun fravær af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig selv mentalt og klare udfordringer og stress i familie- og arbejdsliv.

For mere information om trivsel og velvære, læs

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Forebyggelsespakke-Mental-sundhed

Tilbud i Nyborg Kommune

Hjemmesiden mindhelper.dk - her kan unge selv søge viden, og de har mulighed for at skrive til brevkassen om fx spiseforstyrrelser, ensomhed, kærestesorger, osv.
www.mindhelper.dk

Forebyggelse af selvmord hos unge. Nyborg Kommune er en del af et etableret beredskab, der yder hurtig hjælp til børn og unge i selvmordsfare.
Forebyggelse af selvmord hos unge

Sidst opdateret 02. marts 2021