Forebyggelse af selvmord hos unge

Nyborg Kommune har etableret et beredskab, der yder hurtig hjælp til børn og unge i selvmordsfare.

Dette kan være unge, der har givet udtryk for selvmordstanker eller har haft et selvmordsforsøg.

Hvis man får kendskab til en ung under 18 år med selvmordsadfærd, kan man rette henvendelse til en kontaktperson på hjemmesiden:

www.nefos.dk/selvmordstruede

Sidst opdateret 03. oktober 2018