Kræftrådgivning

Kræft er en sygdom, der ofte er forbundet med uvished. Sygdommen kan fylde meget både praktisk og følelsesmæssigt for dig og dine nærmeste. For mange, er det en hjælp, at tale med nogen om det.

Nyborg Kommune tilbyder, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, gratis lokal rådgivning i Nyborg.

Rådgivningen består af kortere individuelle samtaleforløb, parsamtaler, familiesamtaler eller forældrerådgivning med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.

Tilbuddet er for alle der er berørt af kræft. Fx hvis du:

  • har kræft, eller har haft kræft
  • er pårørende til en med kræft  - både børn, unge, voksne og ældre
  • er bekymret for dine børn, i forbindelse med kræft i familien

Rådgivningen finder sted hos Sundhed og Forebyggelse i Arkaden, Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg. 

Transporten betaler du selv.

Bemærk, at der skal bookes tid. 

Tider og booking

Tilbuddet starter op 27. maj 2021, og kører herefter på torsdage i ulige uger kl. 10-14.30. 

Booking af tid kan ske på telefon til Sundhed og Forebyggelse på tlf. 6333 7532 eller tlf. 6333 7555 eller e-mail: sund@nyborg.dk

For yderligere oplysninger, kontakt

Kræftrådgivningen Odense. Tlf. 7020 2687.

Sundhed og Forebyggelse. Tlf. 6333 7532.

Sidst opdateret 19. maj 2021