EXTRACT Innovation Network

Dansk-tysk innovationsnetværk for bæredygtig samfunds- og erhvervsudvikling med tosproget projektfacilitering.

I EXTRACT Innovation Network (fork.: EIN) søger de tre projektpartnere;  Wirtschaftsförderung, Nordfriesland (leadpartner), Geopark Odsherred og Nyborg Kommune - økologisk, økonomisk og socialt bæredygtige strategier og kooperationer via grænseoverskridende vidensdeling. Projektet kører fra 1. april 2021 og et år frem. EXTRACT Innovation Network er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Et EKSTRAKT (derfor projekttitlen EXTRACT) af vores best-practice-udveksling skal danne grundlaget for strategiske samarbejder og koncepter, der forhåbentligt rækker langt ind i fremtiden. Vores informationssøgning, møder og workshops understøttes bilingvalt. Projektets resultater skal gavne erhvervslivet og det frivillige sociale arbejde på tværs af grænsen. 

Vores mål  

 • Vidensdeling og gensidig inspiration til løsningsmodeller inden for tre emnegrupper: 1. Lokale råvarer, bl.a. for at kunne udnytte og markedsføre fåreuld og planteprodukter på en økologisk og økonomisk mere bæredygtig måde  2. Turisme, for at gøre udbuddet mere økologisk og økonomisk bæredygtigt 3. Social innovation, for at gå nye veje inden for frivilligt arbejde – til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed 
 • Skabelse af et bæredygtigt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse  
 • Et tillidsfuldt og operativt grundlag for innovativt samarbejde, der fortsætter i Interreg6a-perioden 

I EXTRACT Innovation Network er hver projektpartner vært for én workshop

I Nyborg på Fyn, Odsherred på Sjælland og Nordfriesland ved den slesvig-holstenske vestkyst. Hver værtsorganisation sørger for, at alle tre emnegrupper er med på dagsordenen. Sammen med netværkspartnerne i EIN og lokale eksperter, skal der under et to-døgns arrangement findes inspiration og bæredygtige løsningsmodeller. Værten inviterer foruden projekt- og netværkspartnerne også andre relevante aktører fra sit lokale netværk. De tilrejsende partnere medbringer deres lokale eksperter til de ovennævnte emnegrupper. På den måde bliver deltagernes kontaktflader åbnet og forbundet med hinanden.  

EIN tilbyder din organisation 

 • Nye kontakter til danske og tyske eksperter
 • Udveksling af best-practice
 • En innovativ tilgang til tværnationale udfordringer med inspiration fra to nationale perspektiver og arbejdskulturer 
 • Drøftelse af problemstillinger på tværs af grænsen
 • Udviklingen af et Interreg 6a-projekt, som der kan ansøges om fra 2022. 

Netværkspartnerne er med til at styrke EIN, når de

 • bidrager til de nævnte emner med din viden, dine erfaringer og netværk
 • ser på problemstillingerne med et åbent sind og samarbejder åbent og konstruktivt med de andre partnere
 • inddrager kompetencer fra netværk, også til delprojekter uden for ens egen organisations umiddelbare interesseområder, og derved udvider den grænseoverskridende vidensdeling
 • fortæller, hvad man søger, og hvad man har at byde ind med; jo mere præcist man kan definerer egne ønsker og præsenterer ressourcer, desto bedre er mulighederne for at blive matchet med relevante eksperter

Kort & godt om  projektpartnerne 

EXTRACT Innovation Network har en tysk leadpartner, der er projektets tovholder i relation til Interreg5a-administrationen, og to danske projektpartnere. Alle tre partnere støttes økonomisk af Interreg5a-programmet i de aktiviteter og mål, de har beskrevet i deres ansøgning. Deres samarbejde er kontraktligt aftalt inden projektstart. Projektpartnerne, der gennemfører projektets aktiviteter, er: 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland (WFG NF) 
Erhvervsfremmeorganisationen WFG NF er den centrale erhvervskontakt i Nordfriesland, Nordtyskland. Ud over virksomhedsrådgivning omfatter WFG NF's vigtigste arbejdsområder at tiltrække virksomheder til området, udvikle erhvervsarealer, styrke nøglebrancher og bidrage til videreuddannelsen af ansatte i lokale virksomheder. I den sammenhæng plejer og udbygger WFG NF løbende sine regionale og internationale netværkskontakter og sit samarbejde med private virksomheder såvel som offentlige organisationer. 

Kontakt:
Geschäftsführer (adm. direktør) Dr. Matthias Hüppauff: m.hueppauff@wfg-nf.de, tlf.: +49 4841-6685-13.
Dagmar Jensen, projektleder: d.jensen@wfg-nf.de, tlf.: +49 4841-6685-24.
Asmus Peter Asmussen: asmus.peter.asmussen@gmail.com, tlf.: +45 2926 3840.
Sandy Thornland: sandy@thornland.dk, tlf.: +45 2840 5828. Wirtschaftsförderung Nordfriesland Schloßstraße 7  D-25813 Husum.

https://www.wfg-nf.de 

Fonden Geopark Odsherred 
Geopark Odsherred på Sjælland er en UNESCO Global Geopark. Både det europæiske og det globale netværk af geoparker er oprettet ud fra et ønske om at beskytte, formidle og understøtte den geologiske arv, den geologiske mangfoldighed og en bæredygtig udvikling. Geopark Odsherred drives og udvikles inden for de fire temaer landskab, kulturhistorie, kunst og fødevarer. Det sker via undervisning, udstillinger, centre, aktivitetsområder og formidling.  

Kontakt:
Direktør Morten Egeskov 

https://geoparkodsherred.dk

Nyborg Kommune
Nyborg Kommune på Fyn er en event- og oplevelseskommune, der både erhvervs- og turistmæssigt understøtter den lokale bæredygtige udvikling. Kommunen har ca. 32.000 indbyggere og omkring 350 foreninger, der på forskellig vis bidrager til oplevelseskulturen, velfærden og en øget lokal sammenhængskraft. På basis af samarbejdet mellem bl.a. kommune, Visit Nyborg og Frivilligcenter Nyborg er der skabt en platform for øget civilsamfundsdeltagelse. Borgere, frivillige og foreninger involveres, hvor det er muligt, og kan samtidigt søge rådgivning og sparring. 

Kontakt:
Babak Djarahi, erhvervschef.
Sanne Hoffensetz Andresen, turistchef.
Jannie Nørregaard Rasmussen, frivillighedskonsulent.
Brian Lindskov Larsen, centerleder.

Få mere information her på hjemmesiden.

www.visitnyborg.dk

https://frivilligcenter-nyborg.dk

Kort & godt om netværkspartnerne 

Det er obligatorisk at involvere netværkspartnere på begge sider af den dansk-tyske grænse i forbindelse med Interregprojektansøgningen. Netværkspartnerne støtter vederlagsfrit projektaktiviteterne via f.eks. informationsformidling, rådgivning eller netværksopbygning. Netværkspartnernes forefaldende rejseudgifter kan dækkes af projektpartnernes budgetter. I projektets løbetid kan der optages flere nye netværkspartnere. Siden forberedelsesfasen bakkes EXTRACT Innovation Network op af fire netværkspartnere: 

Regionskontor & Infocenter Sekretariatet for Region Sønderjylland-Schleswig 
Sekretariatet har både et stort netværk og en bred indsigt i områder som bl.a. regionale ressourcer inden for uddannelse, forskning og udvikling, erhverv og turisme samt kultur og fritid. Dette gør Regionskontor & Infocenter til en erfaren og værdifuld netværkspartner, der med sin vejledning og vidensdeling bidrager til det grænseoverskridende samarbejde. 

https://www.region.dk

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH 
Erhvervsfremmeorganisationen Wirtschaftsagentur Neumünster i Slesvig-Holsten styrker netværksprojektet med sine erfaringer, sin ekspertise og sine kontakter. Dette omfatter etableringen af kontakter til personer og institutioner i Neumünster såvel som deltagelse i møder og workshops. 

https://www.wa-nms.de 

Syddansk Universitet (SDU), Det Tekniske Fakultet, Institut for Teknologi og Innovation / Technology Entrepreneurship and Innovation (TEI) 
I tråd med innovations grænseoverskridende og tværfaglige karakter, forfølger TEI forskning inden for teknologibaseret iværksætteri og Smart Manufacturing. I samarbejde med industrien og andre regionale interessenter er instituttet en aktiv partner i forskellige projekter og indgår i et internationalt forskningsnetværk.  

https://www.sdu.dk/da

https://www.sdu.dk/da/forskning/technologyentrepreneurshipandinnovation/about

Deutsche Zentralbücherei Apenrade (det tyske centralbibliotek i Aabenraa) 
Det tyske centralbibliotek i Aabenraa er et tysk videnscenter i Sønderjylland. Biblioteket bidrager til den internationale faglitteratursøgning og stiller sin Maker Space til rådighed, når der f.eks. opstår behov for at anskueliggøre og evaluere nye ideer ved hjælp af simple modeller og prototyper. Bibliotekets plotter giver mulighed for til overkommelige priser at printe plakater i op til DIN-A-1 størrelse i farver. Alle medier kan bestilles til såvel det tyske biblioteks fire filialer som til alle danske biblioteker, idet centralbiblioteket er forbundet med både det danske og det tyske biblioteksvæsens udlånstjenester. 

https://www.buecherei.dk

EXTRACT Innovation Network er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Læs mere om netværksprojektet her

Se projektfolderen her

Sidst opdateret 20. juli 2021