Sponsoraftaler på kommunale legepladser

Nyborg Kommune ønsker at give mulighed for, at der opføres sponsorerede legepladser på kommunale arealer.

Nyborg Byråd har besluttet, at der kun indgås sponsoraftaler, hvor der reklameres for en virksomhed. Der reklameres ikke for produkter på kommunens legepladser.

Indgåelse af sponsoraftaler skal ske med respekt for kommunens neutralitet i forhold til borgere, leverandører m.v. og varetagelse af saglige hensyn.

Kommunens valg af sponsorobjekt skal foretages ud fra en vurdering af, at det pågældende sponsorat giver positiv opmærksomhed for kommunen.

Sponsorer skal repræsentere organisationer og virksomheder med et brand, der er i overensstemmelse med Nyborg kommunes værdier.

Nyborg Kommune indgår ikke sponsoraftaler for legepladser med virksomheder, der producerer  produkter med alkohol eller tobak.

Når der indgås en sponsoraftale mellem kommunen og en virksomhed, betaler virksomheden for anlæg og etablering af legeredskabet eller legepladsen.

Nyborg Kommune køber og opstiller legeredskabet/etablerer legepladsen, og kommunen har ansvaret for tilsyn og drift i legeredskabets levetid.

Aftalen tidsbegrænses til legeredskabets forventede levetid.

Virksomheden får reklameplads, der svarer til virksomhedens sponsorat. Der skal være overensstemmelse med legeredskabets/legepladsens værdi og reklameværdien for virksomheden.

Virksomheden kan benytte sponsoratet i egen markedsføring af virksomheden.

Interesserede virksomheder kan kontakte legepladsmester Anders Drostrup i Vej, Park og Natur, 
tlf. 6333 7952, e-mail: adr@nyborg.dk.

 

Sidst opdateret 09. juli 2015