Arbejdsklausuler

For at modvirke social dumping og sikre en fair konkurrence i erhvervslivet, anvender vi arbejdsklausuler i vores kontrakter.

Det betyder, at du som entreprenør eller leverandør skal skrive under på, at du og dine eventuelle underleverandører overholder dansk lovgivning og gældende danske kollektive overenskomster (løn, ferie, pension, arbejdstid mv.), når du udfører arbejde for os.
Kontraktbilaget for arbejdsklausuler indgår som en del af kontrakten på bygge- og anlægsopgaver samt relevante  tjenesteydelseskontrakter. Kontraktbilaget kan også finde anvendelse i blandede kontrakter, fx både varer, tjenesteydelser og bygge/anlæg.

Se kontraktbilaget for arbejdsklausuler

Kædeansvar

Kædeansvaret på arbejdsklausulerne betyder, at også dine eventuelle underleverandører og deres underleverandører skal overholde vilkårene i klausulerne. Du skal derfor sikre dig, at disse virksomheder er orienterede om, hvilke løn- og arbejdsvilkår, der gør sig gældende for opgaven, og at arbejdsklausulens forpligtelser indgår i de kontrakter, du indgår med dine underleverandører.

Hvis dine underleverandører bryder vilkårene i arbejdsklausulen, har både du og din underleverandør et ansvar. Det betyder, at du også hæfter for overtrædelser fra din underleverandør.

Brud på arbejdsklausuler

Hvis du bryder vilkårene i arbejdsklausulerne, kan du risikere at blive pålagt en bod eller miste kontrakten med Nyborg Kommune. Dette gælder, uanset om du er direkte leverandør eller underleverandør.

Nyborg Kommune deltager i det fælles fynske kontrolsamarbejde for at sikre, at arbejdsklausulerne overholdes. Bygge- og arbejdspladser aflægges derfor løbende besøg af kontrolmedarbejdere, hvor der føres dialog med de ansatte og ledelsen på stedet.

Mistanke om brud på arbejdsklausuler?

Har du mistanke om brud på arbejdsklausuler på din arbejdsplads eller andre steder i Nyborg Kommune, er du velkommen til henvende dig til den Fælles Fynske Kontrolenhed - enten ved at ringe eller skrive en mail:

Hotline 3060 0607
socialdumping@odense.dk

Henvendelse til Hotline kan ske anonymt.

Sidst opdateret 12. maj 2015