Krav til oplysninger på en faktura

Alle elektroniske fakturaer til Nyborg Kommune skal foruden at opfylde momsbekendtgørelsens krav, som minimum indeholde:

  • EAN-lokationsnummer (den der bestiller)
  • Personreference (den der bestiller)
  • Ordre- eller rekvisitionsnummer (den der bestiller)
  • CVR-nummer (leverandørens)

EAN-nummeret er Kommunens entydige identifikation af, hvem der har bestilt varen, og hvordan fakturaen skal håndteres i kommunens system. Derfor er det altafgørende, at leverandører sikrer sig, at EAN-nummeret fremgår af fakturaen, ellers vil den blive returneret.

Du skal som leverandør sikre dig, at der bliver oplyst et EAN-lokationsnummer ved ordreafgivelse.

Leverandører, der har indgået kontrakter, aftaler, abonnementer mv. med kommunen, skal have oplyst et EAN-nummer af den person i kommunen, der er ansvarlig for pågældende område. På grund af indførelsen af EAN-numre ved ordreafgivelse kan der fremover ikke samlefaktureres, idet én ordre skal udløse én faktura. 

Sidst opdateret 15. januar 2020