EU-udbud på etablering og drift af et dynamisk parkeringshenvisningssystem

EU-udbud på etablering og drift af et dynamisk parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune.

Elektronisk parkeringshenvisning

Udbuddet vedrører etablering og drift af et parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015), hvilket betyder, at enhver der opfylder de i pkt. 6.1 til 6.3 anførte mindstekrav kan afgive tilbud.

Udbudsmaterialet består af:

Udbudsbetingelser (BUT)

Kontrakter:
- Kontrakt Etablering
- Kontrakt Drift og vedligeholdelse 

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Bilag 1 -Tilbudsliste (TBL) 

Bilag 2 - Kravspecifikationer:
- Bilag 2.1 - Kravspecifikation på etablering
- Bilag 2.2 - Kravspecifikation på drift og vedligehold

Bilag 3 - Beskrivelse af lokaliteter

Bilag 4 - Leverandørens tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 5 - Oversigtskort Placering af tavler

Bilag 6 - Tidsplan

Bilag 7 - Kommunens arbejdsklausul

Bilag 8 - Erklæring om solidarisk hæftelse

Bilag 9 - Erklæring fra anden enhed

Udbuddet omhandler levering af et nøglefærdigt parkeringshenvisningssystem bestående af en kombination af dynamiske og statiske henvisningstavler som beskrevet i udbudsmaterialets øvrige dokumenter. Udbuddet omhandler desuden en aftale om drift og vedligehold af systemet.

Udbuddet omhandler således i hovedtræk:

  • Levering og opsætning af dynamiske og statiske P-henvisningstavler
  • Projektering og etablering af detektering ved 7 parkeringspladser
  • Levering af styresystem og løsning for overvågning af systemet
  • Drift og vedligehold af det samlede system

Udbuddet er opbygget som et funktionsudbud, hvorved systemets overordnede funktion er beskrevet, men det er op til tilbudsgiver at projektere og beskrive de tilbudte tekniske løsninger.

Ordregiver lægger vægt på, at det tilbudte system er stabilt og kan tilvejebringe en nøjagtig angivelse af antallet af ledige pladser på de af systemet omfattede parkeringspladser.

For nærmere beskrivelse henvises til udbudsmaterialets øvrige dokumenter.

Ved afgivelse af tilbud bekræfter tilbudsgiver at acceptere udbudsmaterialet som grundlag for opgavens udførelse.

Ordregiver har i henhold til udbudslovens § 49 vurderet opdeling af kontrakten i delaftaler, men har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager, at samle kontraktens opgaver til udførelse af én leverandør.

Sidste frist for ansøgning om deltagelse er 31. oktober 2019 kl. 12. 

Procedure

Du tilmelder dig opgaven ved at trykke på linket nedenfor. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. 

Efter du har meldt din interesse skal du oprettes i Mercell - dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til www.mercell.dk. Når du er logget ind, skal du trykke på "My Mercell" for at se eller downloade alle informationer.

For at deltage i opgaven klik her

 

 

Sidst opdateret 26. august 2019