Anmeld midlertidige aktiviteter for miljø

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning mm., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler.

Ved midlertidige miljøaktiviteter forstås:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Reglerne for midlertidig er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og omfatter primært ønske om at reducere generne for omgivelserne mest muligt.

Du kan se bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter her

Aktiviteterne skal anmeldes til kommunen 14 dage før påbegyndelse af aktivitet. Anmeldelse kan ske via selvbetjeningsløsningen i den gule boks.

Bemærk at nedrivning af bygning ligeledes kræver en anmeldelse til byggesag.

 

Anmeld midlertidig aktivitet for miljø

Sidst opdateret 20. juli 2018