Indberetning til Miljøstyrelsen

Kommunerne skal indberette deres godkendelses- og tilsynsaktiviteter til Miljøstyrelsen.

Indberetningen sker via Miljøstyrelsens hjemmeside ”Digital MiljøAdministration” - DMA.

DMA rummer data om miljøgodkendte virksomheder og landbrug med et stort forureningspotentiale, dvs. udledninger til luft, vand og jord samt informationer om affald, som har en betydelig miljøpåvirkning. Oplysninger om mindre virksomheder, der ikke kræver en miljøgodkendelser eller tilladelse, findes også i DMA, primært fordi der er udført et miljøtilsyn på denne type virksomheder eller landbrug. Disse virksomheder kan f.eks. være omfattet af en branchebekendtgørelse, er en såkaldt "§42-virksomheder" eller er et husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

DMA rummer også opgørelser over kommunernes samlede årlige godkendelses- og tilsynsindsats.

Oplysningerne i DMA kan tilgås her

Sidst opdateret 28. februar 2019