Industri

Nyborg Kommune er myndighed ved meddelelse af miljøgodkendelser af virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen skal søge om miljøgodkendelse før etablering, udvidelse eller ændring.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal sendes via Byg og Miljø

I Byg og Miljø bliver du vejledt under udfyldelse af ansøgningen. Såfremt du er i tvivl om virksomheden er omfattet godkendelsesbekendtgørelsen, kan der rettes henvendelse til miljøafdelingen på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Når kommunen har meddelt en miljøgodkendelse, kan du i de 4 uger, der kan gøres indsigelse over miljøgodkendelsen, finde virksomhedens godkendelse i menuen til venstre under ”sager i høring”. Derefter kan du finde godkendelsen under ”afsluttede sager”.

I miljøgodkendelser, hvor der tillige er foretaget en VVM-screening, vil screeningen også stå under ”sager i høring” og efterfølgende ”afsluttede sager”.

I forbindelse med sager om bekendtgørelsens I-mærkede virksomheder (IPPC-virksomheder) skal der ofte gennemføres en høring. Det sker dels ved annoncering i Lokalavisen og ved partshøring af berørte parter. Du kan se ansøgning og bilag vedrørende sager i høring ved at klikke sig ind på "sager i høring" i menuen til venstre.

Kommunen fører desuden regelmæssige tilsyn med virksomheder omfattet af bek. nr. 515 af 27. maj 2016 - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelser m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Eventuel klage over gener i form af lugt, støj el. lign. fra virksomheder skal være skriftlige og skal sendes eller mailes til:

Nyborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Torvet 1
5800 Nyborg

E-mail: kommune@nyborg.dk

Sidst opdateret 20. juni 2016