VVM-screening af projekt til lystbådehavn - Admiral Marina, Knudshoved

Nyborg Kommune foretaget en VVM-screening af projekt til etablering af lystbådehavnen Admiral Marina med tilhørende servicefaciliteter og en bådforretning ved Knudshoved gl. færgehavn.

Nyborg Kommune har vurderet, at etableringen af projektet Admiral Marina ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på miljøet. Nyborg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for projektet.

VVM-screening af projekt til lystbådehavn, Knudshoved (pdf åbner i nyt vindue) 

Læs mere 

Bilag 1: Projektanmeldelse (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 2: Notat vedr. naturforberedende tiltag (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 3: Padderapport med revideret tillæg (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 4: Situationsplan med bygningsnumre (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 5: Facadetegninger (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag 6: Terrænsnit (pdf åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret 01. december 2014