VVM-screening af projekt vedrørende udvidelse af Ørbæk renseanlæg

Nyborg Kommune har foretaget en VVM-screening af projekt vedrørende en drifts- og anlægsudvidelse af Ørbæk renseanlæg.

Nyborg Kommune har vurderet, at den anmeldte udvidelse af Ørbæk renseanlæg ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Nyborg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for projektet.

Notat om VVM-screening af Ørbæk renseanlæg (pdf åbner i nyt vindue)

Læs mere

Bilag A: Skema til brug for screening - VVM-pligt (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag B: Oversigtstegning (pdf åbner i nyt vindue)
Bilag C: Kort over beskyttede naturtyper (pdf åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret 19. februar 2021