Energipolitik og energieffektivisering

Energipolitikken og energieffektiviseringen i Nyborg Kommune skal medvirke til en fælles forståelse for, at det er nødvendigt at reducere energiforbruget i alle kommunale bygninger, dels for at spare på resurserne og dels for at forbedre den samlede driftsøkonomi.

Politikken beskriver de overordnede mål for kommunens anvendelse af energi i de kommunale bygninger. De skal medvirke til en god energiøkonomi, et godt indeklima og en mindre belastning af det omgivende miljø samt en god forsyningssikkerhed.

Politikken fastlægger de acceptable driftsværdier på temperaturer i de forskellige typer bygninger, og giver vejledning til brugerne om, hvordan de har indflydelse på det daglige forbrug i bygningerne ved en fornuftig adfærd. Der beskrives samtidig betydningen af installering af tidssvarende styringsanlæg som CTS, dataopsamling og energirigtige indkøb.

Energieffektiviseringen beskriver de nærmere detaljer til krav, og ønsker til den fremtidige automatik, samt skærpet krav til energiruder m.m.

Energipolitik og energieffektivisering i Nyborg Kommune er 23.03.2010 blevet politisk vedtaget.

Læs Nyborg Kommunes Energipolitik her (pdf åbner i nyt vindue)

Læs om effektivisering i Nyborg Kommune her (pdf åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret 19. februar 2021