Nyborg Kommunes Skiltepolitik

Et administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte.

Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende har behov for at etablere eller ændre deres skiltning.

For mange erhvervsdrivende er skiltningen det første indtryk kunderne får af forretningen eller virksomheden. Skiltningen er ansigtet ud ad til og skal være synlig og sende de rette signaler.

Skiltningen er dog mere end den enkelte virksomheds ansigt, det er også en meget iøjnefaldende del af det samlede bybillede eller landskab. Det giver de erhvervsdrivende et ansvar for at indpasse skiltningen i en større helhed, det være sig et byrum eller landskab.

Skiltepolitikken er en praksis for den linje der ønskes lagt for administrationen af tilladelser til skilte i områder, hvor det ikke detailreguleres af f.eks. lokalplanbestemmelser.

Læs Nyborg Kommunes Skiltepolitik her

Sidst opdateret 04. marts 2021