Gravetilladelse

Skal der graves i eller langs offentlige eller private fællesveje i Nyborg Kommune skal der søges om opgravningstilladelse.

I Nyborg Kommune søges gravetilladelse via internettet. Det betyder, at du kan søge når som helst. Ansøgningen indsendes til kommunen så tidligt som muligt, dog senest 8 dage før arbejdet ønskes sat i gang.

Gravearbejdet må ikke påbegyndes, før gravetilladelsen foreligger. Entreprenøren skal have tilladelsen på gravestedet, så den kan fremvises til politi, kommunalt personale mm, som kunne have
interesse i det.

Det skal dog siges, at søges der om en gravetilladelse, hvor afmærkningen for gravestedet er med hastighedsbegrænsning, ubetinget vigepligt eller signalanlæg, skal man regne med yderligere ekspeditionstid på 5 dage, idet kommunen skal søge om tilladelse ved Politiet.

Kommunen foretager stikprøvekontrol på gravestederne. Såfremt arbejdet ikke udføres efter gravetilladelsens afmærkningsplan eller efter de krav som Kommunen stiller i forhold til opgravning eller retablering, kontaktes entreprenøren, så det straks kan bringes i orden.

Ansøgning

I den gule boks i højre side kan du ansøge om gravetilladelse elektronisk. Der kræves ikke login.

Opstår der tvivl er du velkommen til at kontakte Jimmy Tornvig, tlf. 6333 7991, e-mail: jito@nyborg.dk eller Anke Antonia Spur, tlf. 6333 6838, e-mail: ansp@nyborg.dk

Supplerende oplysninger som f. eks. tegninger eller afmærkningsplan kan også sendes elektronisk som ”vedhæftet fil”. 

Tilladelsen bliver fremsendt elektronisk direkte til ansøgerens e-mail adresse.

Ansøg om gravetilladelse

Sidst opdateret 21. oktober 2016