Gravetilladelse

Skal der graves i eller langs offentlige eller private fællesveje i Nyborg Kommune skal der søges om opgravningstilladelse.

I Nyborg Kommune søges gravetilladelse via internettet. Det betyder, at du kan søge når som helst. Ansøgningen indsendes til kommunen så tidligt som muligt, dog senest 8 dage før arbejdet ønskes sat i gang.

Gravearbejdet må ikke påbegyndes, før gravetilladelsen foreligger. Entreprenøren skal have tilladelsen på gravestedet, så den kan fremvises til politi, kommunalt personale mm, som kunne have
interesse i det.

Det skal dog siges, at søges der om en gravetilladelse, hvor afmærkningen for gravestedet er med hastighedsbegrænsning, ubetinget vigepligt eller signalanlæg, skal man regne med yderligere ekspeditionstid på 5 dage, idet kommunen skal søge om tilladelse ved Politiet.

Kommunen foretager stikprøvekontrol på gravestederne. Såfremt arbejdet ikke udføres efter gravetilladelsens afmærkningsplan eller efter de krav som Kommunen stiller i forhold til opgravning eller retablering, kontaktes entreprenøren, så det straks kan bringes i orden.

Ansøgning

I den gule boks i højre side kan du ansøge om gravetilladelse elektronisk. Der kræves ikke login.

Supplerende oplysninger som f. eks. tegninger eller afmærkningsplan kan også sendes elektronisk som ”vedhæftet fil”. 

Tilladelsen bliver fremsendt elektronisk direkte til ansøgerens e-mail adresse.

Ansøg om gravetilladelse

Sidst opdateret 13. april 2019